Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Свързаност

ЕС си поставя за цел до 2030 г. Европа да се превърне в континента с най-добра свързаност.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

За всички нас е жизненоважно да запазим връзка. Всички искаме да поддържаме контакт, независимо колко далеч сме от близки и познати. Това желание беше изострено по време на пандемията от COVID-19, когато много хора бяха разделени от близките си за дълго време.

Свързаността ни позволява да се свързваме с други хора, независимо къде се намират по света. Благодарение на нея държим в ръцете си безброй възможности: можем да четем последните новини, когато и където ни е удобно, да взимаме онлайн уроци, да придобиваме умения и да търсим съвет от преподаватели и специалисти, дори те да са много далеч. Можем също да разглеждаме онлайн магазини и да намираме най-подходящите за нас продукти и услуги или да предлагаме своите продукти на клиенти от цял свят.

ЕС предприе действия в редица области с цел подобряване на свързаността. Бяха премахнати таксите за роуминг, което ни позволи да използваме мобилните си абонаменти при пътуванията си в ЕС без допълнителни разходи. Инициативата WiFi4EU финансира създаването на безплатни точки за безжичен достъп до интернет по места.

ЕС предоставя също така финансиране, разработва технически насоки и обединява експерти в подкрепа на публичните администрации и предприятията, които работят за подобряване на покритието на мрежите и за въвеждането на 5G мрежи в цяла Европа.

На дневен ред е хармонизирането на правилата за услугите за свързаност в Европа, за да се радваме на едни и същи предимства, независимо къде се намираме в ЕС. Действията на ЕС спомагат също така потребителите да получават по-разнообразни предложения, да се намалят сметките им и да се постигне по-висок стандарт на обслужване.

Ето някои от текущите действия на равнище ЕС:

  • въвеждане на Европейски кодекс за електронните съобщителни услуги с ясни правила, приложими в цяла Европа;
  • подкрепа за безжичните мрежи като мрежите 5G, чрез програмата за политика в областта на радиочестотния спектър;
  • премахване на таксите за роуминг в ЕС и определяне на ценови тавани за комуникациите в рамките на ЕС;
  • насочване на обсъжданията в глобален мащаб относно развитието и управлението на интернет.

Основната цел в областта на свързаността през цифровото десетилетие е всяко европейско домакинство да има достъп до високоскоростен интернет до 2025 г., а до 2030 г. да разполага с гигабитова свързаност.

Latest News

NEWS ARTICLE |
Кандидатствайте за Европейските награди за широколентов достъп за 2023 г.

Цифровата трансформация на Европа до 2030 г. разчита на предоставянето на гражданите на достъп до гигабитова свързаност и 5G услуги. С Европейските награди за широколентов достъп за 2023 г. ще бъдат изтъкнати проекти, които ни водят към цифровото десетилетие на Европа.

PRESS RELEASE |
Глобален портал: ЕС, Латинска Америка и Карибският басейн стартират в Колумбия цифровия алианс между ЕС и ЛАК

На 14 март в Богота, Колумбия, беше стартиран цифровият алианс между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския басейн — съвместна инициатива за насърчаване на ориентиран към човека подход към цифровата трансформация.

Съдържание по темата

По-задълбочено

Отворен интернет

Правилата на ЕС утвърждават принципа на отворения достъп до интернет: интернет трафикът се третира без дискриминация, блокиране, ограничаване или приоритизиране.

ИКТ и стандартизация

Спецификациите на ИКТ гарантират, че продуктите могат да се свързват и да взаимодействат помежду си, като стимулират иновациите и поддържат отворени и конкурентоспособни пазари на ИКТ.

Кодекс на ЕС за електронните съобщения

Политиката на ЕС в областта на електронните комуникации подобрява конкуренцията, стимулира иновациите и укрепва правата на потребителите в рамките на единния европейски пазар.

Инструментариум за свързване

Инструментариумът за свързаност предлага насоки за разгръщането на оптични и 5G мрежи. Тези мрежи ще предложат значителни икономически възможности.

Радиочестотен спектър: основата на безжичните комуникации

Безжичните комуникации, чрез обществени или частни мрежи, използват радиочестотния спектър, т.е. спектър от радиовълни, за пренос на информация. Такава комуникация може да бъде между хора, хора и машини или системи („нещата“ по-общо) или между нещата. В този контекст...

5G

5G е критичната мрежова технология от ново поколение, която ще даде възможност за иновации и ще подкрепи цифровата трансформация.

112: Номер на ЕС за спешни повиквания

Имаш ли нужда от помощ? 112 е вашият животоспасяващ номер! 112 е европейският телефонен номер за спешни повиквания, достъпен навсякъде в ЕС, безплатно.

Роуминг: свързан навсякъде в ЕС без допълнително заплащане

Докато пътувате из ЕС, можете да използвате телефона си, за да се обаждате, да изпращате текстови съобщения и да използвате данни, точно както правите у дома. Протоколите от обажданията, SMS и данните, които използвате в чужбина в ЕС, се таксуват по същия начин, както у дома.

WIFI4EU

WiFi4EU

Инициативата WiFi4EU насърчава свободния достъп до Wi-Fi свързаност за гражданите на обществени...