Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията публикува първи по рода си „Перспективи за европейската медийна индустрия“

Комисията публикува първия по рода си „Перспективи за европейската медийна индустрия“, в които се анализират тенденциите в аудио-визуалната индустрия, сектора на видеоигрите и новинарската медийна индустрия.

audiovisual equipment

© sutiporn - iStock Getty Images Plus

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон представи доклада на Европейския филмов форум, организиран на фестивала в Кан.

В доклада за перспективите пред медиите се предоставят пазарни данни и се посочват предизвикателствата и основните технологични тенденции, които са общи за медийната индустрия.

 

Пълен текст на съобщението за печата

 

Related content