Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Перспективи за европейската медийна индустрия

В доклада се разглеждат тенденциите в търсенето и предлагането в аудио-визуалния сектор, сектора на видеоигрите и новинарските медии.

screenshot of the cover of the publication

Copyright European Commission

Европейската медийна индустрия е доклад на Европейската комисия, чиято цел е да се проучат медийните тенденции и да се анализира потенциалното им въздействие върху медийните пазари в ЕС. В него се разглеждат три медийни сектора (аудиовизуални, новинарски медии и видеоигри), като се предоставят прегледи на пазара, технологични тенденции и нововъзникващи модели на производство и потребление на равнището на ЕС-27.

По-долу можете да разгледате двете проучвания, които послужиха на Европейската комисия за изготвянето на Перспективите за европейската медийна индустрия:

Перспективите се основават на проучвания сред потребителите, въпросници, структуриран принос на заинтересованите страни и вторични източници, около общата тема за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС.

Първото издание беше обявено през декември 2020 г. като част от Плана за действие на Комисията в областта на медиите и аудио-визуалния сектор. 

Документи за изтегляне

1. The European Media Industry Outlook report (.pdf)
Изтегляне 
2. The European Media Industry Outlook leaflet (.pdf)
Изтегляне