Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Иновациите в ЕС се доближават с една стъпка към първия в света компактен квантов компютър

Като част от водещата инициатива на ЕС в областта на квантовите технологии изследователите от Института по експериментална физика към Университета в Инсбрук, Австрия, са изградили прототип за компактен квантов компютър.

quantum computer

@University of Innsbruck

Този квантов компютър има за цел да постави експериментите с квантови изчисления във възможно най-малко пространство. Тя е европейска боровинка. Той е изграден с европейски части и е показал способност на световно равнище за заплитане на 24 квадрата — необходимо условие за истински квантови изчисления.

Европейската промишленост и академичните среди ще извлекат огромна полза, тъй като квантовите компютри носят обещанието за решаване на проблемите в рамките на минути, които са недостъпни за днешните суперкомпютри, тъй като решаването им ще отнеме милиони години.

Този квантов компютър е достъпен онлайн за заинтересованите потребители, от индивидуални до корпоративни потребители, чрез AQt Cloud Access, и като такъв той предлага конкурентна европейска алтернатива на традиционните големи технологични гиганти като Google, IBM или Alibaba. Това също така представлява голяма крачка напред в гарантирането на технологичния суверенитет на Европа и намаляването на зависимостта ни от чуждестранни технологии в областта на изчислителните технологии.

Една от забележителните характеристики на този квантов компютър е ниската консумация на мощност, която е 1.5 киловати — или същото количество енергия, необходимо за захранването на квантов компютър. Всъщност това е ниското потребление на електроенергия, че изследователите от Университета в Инсбрук проучват как да захранват съоръжението със слънчеви панели.

Като цяло този първи компютър с квантово ускоряване би могъл да отговори на нуждите на промишлеността и обществото, като например прогнозиране на стабилността на сложни молекули в химията за интелигентни материали или разработване на ваксини, или все пак оптимизиране и спестяване на разпределение на енергия в сложни мрежи. Като предлага следващото поколение квантови способности и услуги по сигурен, енергийно ефективен и устойчив начин, този квантов компютър допринася пряко за постигането на целите на Европейския зелен пакт.

Освен това, като част от цифровото десетилетие и целта за осигуряване на сигурни и устойчиви цифрови инфраструктури, квантовите компютри като този имат възможност да действат като ускорител, взаимосвързан със суперкомпютрите на съвместното предприятие EuroHPC, като формират „хибридни“ машини, които съчетават най-добрите от квантовите и класическите изчислителни технологии.

Повече информация за компактния квантов компютър за центровете за данни можете да намерите в това съобщение за медиите.