Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise definuje datové soubory s vysokou hodnotou, které mají být zpřístupněny pro opakované použití

Komise dnes zveřejnila seznam datových souborů s vysokou hodnotou, které budou muset subjekty veřejného sektoru bezplatně zpřístupnit k opakovanému použití do 16 měsíců.

iStock photo Getty images plus

Některé údaje veřejného sektoru, jako jsou meteorologické údaje nebo údaje o kvalitě ovzduší, jsou obzvláště zajímavé pro tvůrce služeb a aplikací s přidanou hodnotou a mají významný přínos pro společnost, životní prostředí a hospodářství, a proto by měly být zpřístupněny veřejnosti.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“, prohlásila: 

Zpřístupnění datových souborů s vysokou hodnotou bude přínosem jak pro hospodářství, tak pro společnost, například tím, že pomůže bojovat proti změně klimatu, sníží znečištění ovzduší ve městech a zlepší dopravní infrastrukturu. Jedná se o praktický krok k dosažení úspěšné digitální dekády a budování prosperující digitální budoucnosti.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

Data jsou základním kamenem naší průmyslové konkurenceschopnosti EU. Díky novému seznamu datových souborů s vysokou hodnotou, který byl dnes zveřejněn, otevíráme velké množství veřejných dat ve prospěch všech. Začínající podniky a malé a střední podniky budou moci tato data využívat k vývoji nových produktů a inovativních řešení, která zlepší život občanů v EU a na celém světě.

Nařízení je zřízeno na základě směrnice o otevřených datech, která definuje šest kategorií takových datových souborů s vysokou hodnotou: geoprostorové, pozorování Země a životní prostředí, meteorologické, statistické, společnosti a mobilita. Toto tematické rozpětí lze v pozdější fázi rozšířit tak, aby odráželo technologický vývoj a vývoj na trhu. Datové soubory budou k dispozici ve strojově čitelném formátu, prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací a případně ve formě hromadného stahování.

Zvýšená dostupnost údajů podpoří podnikání a povede k zakládání nových společností. Datové soubory s vysokou hodnotou mohou být důležitým zdrojem pro malé a střední podniky, pokud jde o vývoj nových digitálních produktů a služeb, a mohou jim tak pomoci přilákat investory. Opakované použití datových souborů, jako je mobilita nebo geolokalizace budov, může otevřít obchodní příležitosti pro odvětví logistiky nebo dopravy a zlepšit účinnost poskytování veřejných služeb, například porozuměním dopravním tokům s cílem zefektivnit dopravu. Údaje z meteorologického pozorování, radarové údaje, kvalita ovzduší a údaje o kontaminaci půdy mohou rovněž podpořit výzkum a digitální inovace, jakož i lépe informovanou tvorbu politik, zejména v boji proti změně klimatu.

Více informací

 

Related content

Identifikace datových témat pro rozšíření datových souborů veřejného sektoru s vysokou hodnotou

Report / Study | 18 Červenec 2023

Tato samostatná studie se zabývala možným budoucím rozšířením tematických kategorií HVD nad rámec šesti původních kategorií. Určila sedm datových témat, která by mohla být případně doplněna ke stávajícím tématům HVD, a to: Ztráta klimatu; Energie; Finanční; Vláda a veřejná správa; Zdraví, Spravedlnost a právní záležitosti; Jazykem. Studie navíc poskytuje odhad na vysoké úrovni, pokud jde o dopad nových témat HVD na malé a střední podniky a velké digitální platformy.