Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise definuje datové soubory s vysokou hodnotou, které mají být zpřístupněny pro opakované použití

Komise dnes zveřejnila seznam datových souborů s vysokou hodnotou, které budou muset subjekty veřejného sektoru bezplatně zpřístupnit k opakovanému použití do 16 měsíců.

Některé údaje veřejného sektoru, jako jsou meteorologické údaje nebo údaje o kvalitě ovzduší, jsou obzvláště zajímavé pro tvůrce služeb a aplikací s přidanou hodnotou a mají významný přínos pro společnost, životní prostředí a hospodářství, a proto by měly být zpřístupněny veřejnosti.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za portfolio „Evropa připravená na digitální věk“, prohlásila: 

Zpřístupnění datových souborů s vysokou hodnotou bude přínosem jak pro hospodářství, tak pro společnost, například tím, že pomůže bojovat proti změně klimatu, sníží znečištění ovzduší ve městech a zlepší dopravní infrastrukturu. Jedná se o praktický krok k dosažení úspěšné digitální dekády a budování prosperující digitální budoucnosti.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

Data jsou základním kamenem naší průmyslové konkurenceschopnosti EU. Díky novému seznamu datových souborů s vysokou hodnotou, který byl dnes zveřejněn, otevíráme velké množství veřejných dat ve prospěch všech. Začínající podniky a malé a střední podniky budou moci tato data využívat k vývoji nových produktů a inovativních řešení, která zlepší život občanů v EU a na celém světě.

Nařízení je zřízeno na základě směrnice o otevřených datech, která definuje šest kategorií takových datových souborů s vysokou hodnotou: geoprostorové, pozorování Země a životní prostředí, meteorologické, statistické, společnosti a mobilita. Toto tematické rozpětí lze v pozdější fázi rozšířit tak, aby odráželo technologický vývoj a vývoj na trhu. Datové soubory budou k dispozici ve strojově čitelném formátu, prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací a případně ve formě hromadného stahování.

Zvýšená dostupnost údajů podpoří podnikání a povede k zakládání nových společností. Datové soubory s vysokou hodnotou mohou být důležitým zdrojem pro malé a střední podniky, pokud jde o vývoj nových digitálních produktů a služeb, a mohou jim tak pomoci přilákat investory. Opakované použití datových souborů, jako je mobilita nebo geolokalizace budov, může otevřít obchodní příležitosti pro odvětví logistiky nebo dopravy a zlepšit účinnost poskytování veřejných služeb, například porozuměním dopravním tokům s cílem zefektivnit dopravu. Údaje z meteorologického pozorování, radarové údaje, kvalita ovzduší a údaje o kontaminaci půdy mohou rovněž podpořit výzkum a digitální inovace, jakož i lépe informovanou tvorbu politik, zejména v boji proti změně klimatu.

Více informací