Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tiddefinixxi settijiet tad-data ta’ valur għoli li għandhom isiru disponibbli għall-użu mill-ġdid

Illum, il-Kummissjoni ppubblikat lista ta’ settijiet tad-data ta’ valur għoli li l-korpi tas-settur pubbliku se jkollhom jagħmlu disponibbli għall-użu mill-ġdid, mingħajr ħlas, fi żmien 16-il xahar.

Ċerta data tas-settur pubbliku, bħad-data meteoroloġika jew dwar il-kwalità tal-arja hija partikolarment interessanti għall-ħallieqa ta’ servizzi u applikazzjonijiet b’valur miżjud u għandha benefiċċji importanti għas-soċjetà, l-ambjent u l-ekonomija — u din hija r-raġuni għaliex għandha tkun disponibbli għall-pubbliku.

Margrethe Vestager, il-Viċi President Eżekuttiv għal Ewropa Lesta għall-Era Diġitali, qalet: 

Id-disponibbiltà ta’ settijiet tad-data ta’ valur għoli se tkun ta’ benefiċċju kemm għall-ekonomija kif ukoll għas-soċjetà, pereżempju billi tgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, tnaqqas it-tniġġis tal-arja urbana u ttejjeb l-infrastruttura tat-trasport. Dan huwa pass prattiku lejn il-kisba ta’ Deċennju Diġitali ta’ suċċess u l-bini ta’ futur diġitali aktar prosperu.

Thierry Breton, il-Kummissarju għas-Suq Intern, qal:

Id-data hija pedament tal-kompetittività industrijali tagħna tal-UE. Bil-lista l-ġdida ta’ settijiet tad-data ta’ valur għoli, ippubblikata llum, qed nisfruttaw ammont kbir ta’ data pubblika għall-benefiċċju ta’ kulħadd. In-negozji ġodda u l-SMEs se jkunu jistgħu jużaw din id-data biex jiżviluppaw prodotti ġodda u soluzzjonijiet innovattivi li jtejbu l-ħajja taċ-ċittadini fl-UE u madwar id-dinja.

Ir-Regolament huwa stabbilit skont id-Direttiva dwar id-Data Miftuħa, li tiddefinixxi sitt kategoriji ta’ settijiet tad-data ta’ valur għoli bħal dawn: ġeospazjali, l-osservazzjoni tad-dinja u l-ambjent, il-meteoroloġija, l-istatistika, il-kumpaniji u l-mobbiltà. Din il-firxa tematika tista’ tiġi estiża fi stadju aktar tard biex tirrifletti l-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq. Is-settijiet tad-data se jkunu disponibbli f’format li jinqara mill-magni, permezz ta’ Interfaċċa għall-Ipprogrammar tal-Applikazzjonijiet u, fejn rilevanti, bħala tniżżil tal-massa.

Id-disponibbiltà akbar tad-data se tagħti spinta lill-intraprenditorija u tirriżulta fil-ħolqien ta’ kumpaniji ġodda. Is-settijiet tad-data ta’ valur għoli jistgħu jkunu riżorsa importanti għall-SMEs biex jiżviluppaw prodotti u servizzi diġitali ġodda, u għalhekk ukoll faċilitatur li jgħinhom jattiraw l-investituri. L-użu mill-ġdid ta’ settijiet ta’ data bħall-mobbiltà jew il-ġeolokalizzazzjoni tal-bini jista’ jiftaħ opportunitajiet ta’ negozju għas-setturi tal-loġistika jew tat-trasport, kif ukoll itejjeb l-effiċjenza tat-twassil tas-servizz pubbliku, pereżempju billi jifhem il-flussi tat-traffiku biex it-trasport isir aktar effiċjenti. Id-data ta’ osservazzjoni meteoroloġika, id-data tar-radar, il-kwalità tal-arja u d-data dwar il-kontaminazzjoni tal-ħamrija jistgħu jappoġġaw ukoll ir-riċerka u l-innovazzjoni diġitali kif ukoll tfassil ta’ politika infurmat aħjar, speċjalment fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Aktar informazzjoni