Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy
Press release | Publikace

Nová pravidla odpovědnosti za výrobky s cílem chránit spotřebitele a podporovat inovace

Komise přijala dva návrhy na přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku, oběhovému hospodářství a dopadu globálních hodnotových řetězců.

graphism showing a cross section of a brain surrounded by a digital connections

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl: 

Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky je základním kamenem vnitřního trhu již čtyři desetiletí. Dnešní návrh umožní reagovat na výzvy nadcházejících desetiletí. Nová pravidla budou odrážet globální hodnotové řetězce, podporovat inovace a důvěru spotřebitelů a poskytovat větší právní jistotu podnikům zapojeným do ekologické a digitální transformace.

Kompletní tisková zpráva