Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Španělsko v indexu digitální ekonomiky a společnosti

Zde naleznete nejnovější analýzy a údaje pro digitalizaci ve Španělsku, které zahrnují témata, jako je konektivita, digitální dovednosti, elektronická veřejná správa a další.

    Španělská vlajka

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. Můžete také konkrétně odkazovat na zprávy o jednotlivých zemích.

Publikace z roku 2022

Grafický přehled Španělska v DESI s hodnocením 7 se skóre 60,8

Publikace z roku 2021

Publikace za rok 2020

2019 publikace

Publikace z roku 2018

Zpráva o pokroku Evropy v digitální oblasti za rok 2017

Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

EDPR profil Španělska: Stáhnout PDF (EN) nebo Stáhnout PDF (ES)

Informační přehledy EDPR o telekomunikacích: Stáhnout PDF (EN)

Index digitální ekonomiky a společnosti 2017

Španělsko se umístilo na 14. místě v DESI 2017. Výkonnost Španělska v oblasti využívání digitálních technologií podniky a poskytování veřejných on-line služeb je nad průměrem EU. V oblasti konektivity je pokrok obzvláště silný, pokud jde o předplatné rychlého širokopásmového připojení a pokrytí sítí NGA je rovněž vysoké. Ve srovnání s loňským rokem Španělsko dosáhlo pokroku ve všech dimenzích, s výjimkou lidského kapitálu.

Desi profil Španělska: Stáhnout celý profil PDF (EN) nebo stáhnout shrnutí PDF (ES)

Publikace z roku 2016

Stáhnout profil země podle indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ve formátu pdf (EN); shrnutí pdf (ES)

Stáhnout hlavní ukazatele země jako prezentaci energetického bodu (EN)

Stáhnout zprávu o evropské digitální zprávě o pokroku (EDPR*) ve formátu pdf (EN) (ES)

Stáhněte si informační přehledy EDPR o telekomunikacích ve formátu pdf (EN)

* Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

Související obsah

Souvislosti

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Viz také