Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Spānija digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Šeit atradīsiet jaunāko analīzi un datus digitalizācijai Spānijā, aptverot tādas tēmas kā savienojamība, digitālās prasmes, e-pārvalde u. c.

    Spānijas karogs

2022. gada publikācijas

Grafisks pārskats par Spāniju DESI, kurā parādīts vērtējums 7 ar vērtējumu 60.8

2021. gada publikācijas

2020. gada publikācijas

2019. gada publikācijas

2018. gada publikācijas

2017. gada Eiropas digitālā progresa ziņojums

EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm specifiskiem politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

EDPR profils Spānijā: Lejupielādēt PDF (EN) vai lejupielādēt PDF (ES)

EDPR telesakaru faktu lapas: Lejupielādēt PDF (EN)

2017. gada digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss

Spānija ieņem 14. vietu DESI 2017. gadā. Spānijas sniegums digitālo tehnoloģiju izmantošanā uzņēmumos un tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā pārsniedz ES vidējo rādītāju. Savienojamības jomā progress ir īpaši spēcīgs attiecībā uz ātrdarbīgas platjoslas abonēšanu, un arī NGA pārklājums ir augsts. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu Spānija ir panākusi progresu visās dimensijās, izņemot cilvēkkapitālu.

Desi profils Spānijā: Lejupielādēt pilnu profilu PDF (EN) vai lejupielādēt kopsavilkumu PDF (ES)

2016. gada publikācijas

Lejupielādēt Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) valstu profilu kā pdf (EN); kopsavilkums pdf (ES)

Lejupielādēt valsts galvenos rādītājus kā barošanas punktu prezentāciju (EN)

Lejupielādēt Eiropas digitālā progresa ziņojumu (EDPR*) kā pdf (EN) (ES)

Lejupielādēt EDPR telekomunikāciju faktu lapas PDF formātā (EN)

* EDPR ziņojumā ir apvienoti kvantitatīvie pierādījumi no DESI (Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss) ar konkrētām valstīm raksturīgām politikas atziņām, kas ļauj mums sekot līdzi katras dalībvalsts digitalizācijas jomā gūtajam progresam un nodrošināt svarīgu atgriezenisko saiti politikas veidošanai ES līmenī.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss — valstu sniegums digitalizācijas jomā

Šajos ziņojumos ir sniegti dati no ES valstīm tādās jomās kā cilvēkkapitāls, savienojamība, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie sabiedriskie pakalpojumi.

Skatīt arī