Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bulharsko v indexu digitální ekonomiky a společnosti

Zde naleznete nejnovější analýzy a údaje pro digitalizaci v Bulharsku, které zahrnují témata, jako je konektivita, digitální dovednosti, elektronická veřejná správa a další.

    Bulharská vlajka

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. Můžete také konkrétně odkazovat na zprávy o jednotlivých zemích.

Publikace z roku 2022

Grafický přehled Bulharska v DESI s hodnocením 26 a skóre 37,7

Publikace z roku 2021

Publikace za rok 2020

2019 publikace

Publikace z roku 2018

Zpráva o pokroku Evropy v digitální oblasti za rok 2017

Zpráva Evropské zprávy o digitálním pokroku (EDPR) kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého každý členský stát dosáhl v oblasti digitalizace, a poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

EDPR profil Bulharska: Stáhnout PDF (EN) nebo Stáhnout PDF (BG)
EDPR telecom infosheets: Stáhnout PDF (EN)

Index digitální ekonomiky a společnosti 2017

Bulharsko se umístilo na 27. místě v indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2017. Bulharsko pokročilo ve zlepšování své širokopásmové infrastruktury a ve vývoji otevřených dat. Jeho nízká výkonnost v oblasti digitálních dovedností, digitalizace podniků a veřejných služeb však brzdí další rozvoj bulharské digitální ekonomiky a společnosti.

Desi profil Bulharska: Stáhnout celý profil PDF (EN) nebo stáhnout shrnutí PDF (BG)

Publikace z roku 2016

Stáhnout profil země ve formátu pdf (EN); shrnutí pdf (BG)

Stáhnout hlavní ukazatele země jako prezentaci energetického bodu (EN)

Stáhnout zprávu o evropské digitální zprávě o pokroku (EDPR*) ve formátu pdf (EN) (BG)

Stáhněte si informační přehledy EDPR o telekomunikacích ve formátu pdf (EN)

* Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

Související obsah

Souvislosti

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Viz také