Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Česká republika v indexu digitální ekonomiky a společnosti

Zde naleznete nejnovější analýzu a data pro digitalizaci v České republice, která se zabývá tématy jako je konektivita, digitální dovednosti, egovernment a další.

    vlajka České republiky

Publikace z roku 2022

Grafický přehled České republiky v DESI ukazuje pořadí 19 a skóre 49,1

Publikace z roku 2021

Publikace pro rok 2020

2019 Publikace

2018 publikace

Zpráva o digitálním pokroku v Evropě za rok 2017 

Zpráva o digitálním pokroku v Evropě (EDPR) kombinuje kvantitativní důkazy z indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky o jednotlivých zemích, což nám umožňuje sledovat pokrok dosažený v oblasti digitalizace každým členským státem a poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

EDPR profil České republiky: Stáhněte si PDF (CZ) nebo Stáhněte si PDF (CS)

Informační přehledy EDPR: Stáhnout PDF (CZ)

Index digitální ekonomiky a společnosti 2017

Česká republika se umístila na 18. místě v DESI 2017. Ve srovnání s minulým rokem země pokročila v oblasti digitálních veřejných služeb a zůstala stabilní v oblasti lidského kapitálu, ale zhoršila své pořadí v jiných dimenzích. Země si vede nejlépe v oblasti integrace digitálních technologií ze strany podniků, většinou proto, že mnoho malých a středních podniků přijalo elektronický obchod. Největší výzvou v digitální oblasti je zlepšit využívání internetových služeb, zejména pro elektronickou veřejnou správu a pro zábavní a společenské účely.

Desi profil České republiky: Stáhněte si celý profil PDF (CZ) nebo Stáhněte si souhrn PDF (CS)

2016 publikace

Stáhněte si profil země indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) jako pdf (EN); shrnutí pdf (ČS)

Stáhněte si hlavní ukazatele země jako prezentace energetického bodu (EN)

Stáhněte si zprávu o evropském digitálním pokroku (EDPR*) jako pdf (EN) (CS)

Stáhněte si informační přehledy EDPR ve formátu pdf (CZ)

*Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky týkajícími se jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok dosažený v oblasti digitalizace každým členským státem a poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

Související obsah

Souvislosti

Index digitální ekonomiky a společnosti – výsledky zemí v digitalizaci

Tyto zprávy představují údaje ze zemí EU v oblastech, jako je lidský kapitál, konektivita, integrace digitálních technologií a digitální veřejné služby.

Viz také