Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Česká republika v indexu digitální ekonomiky a společnosti

Zde naleznete nejnovější analýzy a data pro digitalizaci v České republice, zahrnující témata jako konektivita, digitální dovednosti, egovernment a další.

    vlajka České republiky

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. Můžete také konkrétně odkazovat na zprávy o jednotlivých zemích.

Publikace z roku 2022

Grafický přehled České republiky v DESI s hodnocením 19 a skóre 49,1

Publikace z roku 2021

Publikace za rok 2020

2019 publikace

Publikace z roku 2018

Zpráva o pokroku Evropy v digitální oblasti za rok 2017 

Zpráva Evropské zprávy o digitálním pokroku (EDPR) kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého každý členský stát dosáhl v oblasti digitalizace, a poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

EDPR profil České republiky: Stáhnout PDF (EN) nebo Stáhnout PDF (CS)

Informační přehledy EDPR o telekomunikacích: Stáhnout PDF (EN)

Index digitální ekonomiky a společnosti 2017

Česká republika se v DESI 2017 umístila na 18. místě. Ve srovnání s loňským rokem země pokročila v oblasti digitálních veřejných služeb a zůstala stabilní v oblasti lidského kapitálu, ale zhoršila se v jiných dimenzích. Země má nejlepší výsledky v oblasti integrace digitálních technologií podniky, zejména proto, že mnoho malých a středních podniků přijalo elektronický obchod. Největší výzvou v digitální oblasti je zlepšit využívání internetových služeb, zejména pro elektronickou veřejnou správu a pro zábavu a sociální účely.

Desi profil České republiky: Stáhnout celý profil PDF (EN) nebo stáhnout shrnutí PDF (CS)

Publikace z roku 2016

Stáhnout profil země podle indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ve formátu pdf (EN); shrnutí pdf (CS)

Stáhnout hlavní ukazatele země jako prezentaci energetického bodu (EN)

Stáhnout zprávu o evropské digitální zprávě o pokroku (EDPR*) ve formátu pdf (EN) (CS)

Stáhněte si informační přehledy EDPR o telekomunikacích ve formátu pdf (EN)

* Zpráva EDPR kombinuje kvantitativní důkazy z indexu DESI (Digital Economy and Society Index) s politickými poznatky jednotlivých zemí, což nám umožňuje sledovat pokrok, kterého jednotlivé členské státy dosáhly v oblasti digitalizace, a poskytnout důležitou zpětnou vazbu pro tvorbu politik na úrovni EU.

Související obsah

Souvislosti

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.

Viz také