Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sådan får du finansiering under programmet for et digitalt Europa

Læs om ansøgningsprocessen for programmet for et digitalt Europa.

    ""

Websiden om finansierings- og udbudsmuligheder giver dig et overblik over de indkaldelser af forslag ("indkaldelser"), der er på vej eller allerede er åbne.  Hvert opkald har sit eget indkaldelsesdokument, der vedrører et bestemt emne. Den giver mere præcise oplysninger om nogle af de spørgsmål, som Europa-Kommissionen ønsker, at De skal tage stilling til i forslaget.

Websiden om finansiering og udbudsmuligheder er vært for tjenester til forvaltning af dine forslag og projekter gennem hele deres livscyklus.

Ansøgningsprocessen

Indsend dit forslag

Hvis du ønsker at besvare en indkaldelse, skal du indsende et forslag inden kl. 17.00 Bruxelles-tid på dagen for den angivne indkaldelsesfrist.  Bemærk venligst, at denne frist og den specifikke tid er streng og skal overholdes. Europa-Kommissionen anbefaler kraftigt at indsende dit forslag i god tid og ikke at vente til sidste øjeblik.

Alle forslag skal indsendes online.


Find dine samarbejdspartnere

Hvis du har brug for hjælp til at identificere en potentiel partner med særlige kompetencer, faciliteter eller erfaring, kan du bruge partnersøgemulighederne.

Evaluering 

Når fristen er udløbet, evalueres alle forslag i forhold til de kriterier, der er offentliggjort i arbejdsprogrammet, hvilket resulterer i en liste over forslag i prioriteret rækkefølge. Uafhængige eksperter, der er specialiseret på de relevante områder, kan inddrages i evalueringen. 


Tilskudsaftale

Når evalueringen er afsluttet, informeres ansøgerne om resultatet.  

Europa-Kommissionen udarbejder en tilskudsaftale med hver af de udvalgte deltagere inden for rammerne af det tildelte budget. Tilskudsaftalen beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres i overensstemmelse med målene for indkaldelsen, projektets varighed, budget, satser og omkostninger samt Europa-Kommissionens bidrag, rettigheder og forpligtelser og andre særlige forhold i forbindelse med det emne, der dækker den specifikke tilskudsaftale. 
Tidsrammen for underskrivelse af tilskudsaftalerne er op til 9 måneder fra afslutningen af indkaldelsen.

Vil du vide mere? Se, hvordan du deltager.

 

 

Seneste nyt

DIGIBYTE |
Europa forpligter sig til halvlederinnovation med nye testfaciliteter

Fællesforetagendet for mikrochips' repræsentantskab for offentlige myndigheder har i dag udvalgt de konsortier, der skal gennemføre fire pilotlinjer for halvlederteknologi. Det er et vigtigt skridt i gennemførelsen af forordningen om europæiske mikrochips, navnlig for dens mikrochips til Europa-initiativet.

Se også

Det store billede

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi ud til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Se også

DIGITALt Europa-programmet — arbejdsprogrammet

De overordnede mål, anvendelsesområde, resultater og resultater samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside finder du relevante dokumenter og ændringer til arbejdsprogrammerne, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen.

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Supercomputere i DIGITALt Europa-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskalasupercomputere — databehandling med en effekt, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i...

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der hjælper virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

Ofte stillede spørgsmål