Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Den digitale sektor er afgørende for at sikre en stærk genopretning efter covid-19-pandemien og opbygge en bæredygtig fremtid, der støtter mennesker og virksomheder. Den nye flerårige finansielle ramme (FFR) sikrer, at den får støtte hertil. Den omfatter instrumenter og finansieringsprogrammer som f.eks.:

 • programmet for et digitalt Europa
 • Connecting Europe-faciliteten
 • Horisont Europa
 • Et Kreativt Europa

Hele budgettet for den nye FFR beløber sig til 1,21 billioner EUR. Desuden foreslog Kommissionen et nyt genopretningsinstrument kaldet Next Generation EU. Dette beløb beløber sig til 806,9 mia. EUR og løber fra 2021-2024. Next Generation EU vil indgå i nogle af de digitale indsatsområder. F.eks. den digitale del af Invest EU-programmet.

De 7 vigtigste EU-budgetprogrammer

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er det centrale program for digitalt i FFR. Den har til formål at fremskynde den økonomiske genopretning og fremme den digitale omstilling i Europa.

Programmet for et digitalt Europa vil styrke investeringerne på en række områder, herunder:

 • kapacitet til supercomputere og databehandling
 • centrale kapaciteter inden for kunstig intelligens (AI), såsom dataområder og biblioteker med AI-algoritmer  
 • cybersikkerhed,
 • digitale færdigheder, udvidelse af den bedste udnyttelse af digital kapacitet i EU's samfund og økonomi
 • støtte til digitalisering af virksomheder og offentlige forvaltninger

Programmet for et digitalt Europa har til formål at udfylde kløften mellem forskning og udbredelse af digitale teknologier. Den vil bringe forskningsresultaterne på markedet til gavn for Europas borgere og virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder.

Programmet for etdigitalt Europa: En værdi af 7,6 mia. EUR i løbende priser.

Connecting Europe-faciliteten — digital

Connecting Europe-faciliteten støtter transeuropæiske net og infrastrukturer inden for transport-, telekommunikations- og energisektoren. Det investerer i bredbåndsnet som en del af EU's bredere indsats for at opbygge infrastruktur, der kan håndtere nye og fremtidige processer og applikationer.

Connecting Europe-faciliteten — Digital: 2,07 mia. EUR i løbende priser.

Horisont Europa

Horisont Europa er et syvårigt finansieringsprogram for forskning og innovation, der vil fortsætte arbejdet i Horisont 2020. Den vil finansiere afgørende forskning inden for sundhed, modstandsdygtighed og den grønne og digitale omstilling.

Horisont Europa omfatter et særligt budget for "Digital, industri og rumfart". Dette budget vil udvikle forskning og avanceret innovation inden for støtteteknologier såsom:

 • kunstig intelligens og robotteknologi
 • næste generation Internet
 • højtydende databehandling
 • store data
 • vigtige digitale teknologier
 • 6G

Det vil også bidrage til forskning i at kombinere digital med andre teknologier. Samlet set forventes det, at ca. 35 % af Horisont Europa vil støtte arbejdet med den digitale omstilling. Horisont Europas arbejde vil supplere arbejdet i programmet for et digitalt Europa.

Horisont Europa: 95,5 mia. EUR i løbende priser.

InvestEU

InvestEU vil yde afgørende støtte til virksomheder i genopretningsfasen og sikre et stærkt fokus blandt private investorer på EU's mellem- og langsigtede politiske prioriteter. Navnlig den europæiske grønne pagt og digitaliseringen. Mindst 10 % af programmet vil bidrage til digitale mål.

InvestEU: EU's budgetgaranti på 26,2 mia. EUR med det formål at mobilisere mere end 372 mia. EUR i offentlige og private investeringer.

Et Kreativt Europa MEDIA

Media-delprogrammet under Et Kreativt Europa vil støtte europæiske filmindustrier og andre audiovisuelle industrier. Den yder finansiering til udvikling, fremme og distribution af europæiske produktioner i og uden for Europa.

Et Kreativt Europa Media: 1,4 mia. EUR

EU4Sundhed

EU4Health er et nyt program, der skal styrke sundhedssikkerheden og forberede sig på fremtidige sundhedskriser. Ca. 10 % af dette program vil blive anvendt til digital omstilling af sundhedssektoren.

EU4Health: 5,3 mia. EUR

Genopretnings- og resiliensfaciliteten

Støtte til digital omstilling er afgørende for at opbygge modstandsdygtighed og fremme genopretningen. Genopretnings- og resiliensfaciliteten er et nyt program, der vil yde finansiel støtte til investeringer og reformer, herunder i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling og de nationale økonomiers modstandsdygtighed. Den vil blive knyttet til det europæiske semester.

Kommissionen har foreslået, at hver genopretnings- og resiliensplan omfatter mindst 20 % af udgifterne til det digitale område.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten: 672,5 mia. EUR

Finde finansiering

Der er mange måder at få adgang til finansiering i EU, og hvert program har sine egne procedurer for ansøgning om indkaldelser. For at få et overblik over, hvilken støtte der er tilgængelig, og hvor der kan ansøges, kan virksomheder og enkeltpersoner bruge adgangen til finansieringsportalen eller kontakte deres lokale forvaltningsmyndigheder.

Adgang til finansiering

Adgang til finansieringsportalen hjælper virksomheder og iværksættere med at finde økonomisk støtte. Dette kan være gennem lån eller egenkapitalfinansiering. Portalen dirigerer dig til lokale finansielle institutioner, hvor du kan ansøge om EU-finansiering.

Regional finansiering

Regionalpolitikken er EU's vigtigste investeringsområde, der dækker en tredjedel af EU's budget — og omfatter digitale projekter.

Virksomheder, organisationer, administrationer og borgere kan kontakte deres lokale forvaltningsmyndighed for at få tilskud eller lån. Denne finansiering kan dække en eller flere regioner eller endda grænseoverskridende grænser.

Et eksempel i Portugal er det operationelle program COMPETE 2020, som fokuserer på forsknings- og udviklingsstøtte til SMV'er og iværksætteri. 

Et andet eksempel er ikt-investeringer på over 20 mia. EUR fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) med fokus på digital samhørighed i hele EU.

Finansieringsmuligheder

Se også

Grav dybere

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i digitale konnektivitetsinfrastrukturer mellem 2021 og 2027.