Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kako dobiti financijska sredstva u okviru programa Digitalna Europa

Saznajte više o postupku prijave za program Digitalna Europa.

    ŠTO SE DOGAĐA?

Na internetskoj stranici o mogućnostima financiranja i natječajima nalazi se pregled poziva na podnošenje prijedloga („poziva”) koji su u pripremi ili su već otvoreni.  Svaki poziv ima svoj pozivni dokument koji se odnosi na određenu temu. U njemu se navode preciznije informacije o nekim od pitanja koja Europska komisija želi riješiti u prijedlogu.

Na internetskoj stranici o mogućnostima financiranja i natječaja nalaze se usluge za upravljanje vašim prijedlozima i projektima tijekom njihova životnog ciklusa.

Postupak prijave

Pošaljite svoj prijedlog

Ako želite odgovoriti na poziv, morate podnijeti prijedlog prije 17:00 sati prema briselskom vremenu na dan navedenog roka za poziv.  Napominjemo da su taj rok i određeno vrijeme strogi i moraju se poštovati. Europska komisija snažno savjetuje da svoj prijedlog podnese na vrijeme i da ne čeka do posljednjeg trenutka.

Svi prijedlozi moraju se podnijeti putem interneta.

Pronađite svoje partnere

Ako vam je potrebna pomoć pri utvrđivanju potencijalnog partnera s određenim kompetencijama, objektima ili iskustvom, upotrijebite opcije pretraživanja partnera.

Evaluacija 

Nakon isteka roka svi se prijedlozi ocjenjuju prema kriterijima objavljenima u programu rada, što rezultira popisom prijedloga po redoslijedu prioriteta. Neovisni stručnjaci specijalizirani za relevantna područja mogu biti uključeni u evaluaciju. 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava

Nakon završetka evaluacije podnositelji zahtjeva obavješćuju se o ishodu.  

Europska komisija sastavit će sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sa svakim od uspješnih sudionika u okviru dodijeljenih proračunskih sredstava. U sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava opisane su aktivnosti koje će se poduzeti, u skladu s ciljevima poziva, trajanjem projekta, proračunom, stopama i troškovima, kao i doprinosom Europske komisije, pravima i obvezama te drugim posebnostima povezanima s temom koja obuhvaća posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava. Rok za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi najviše devet mjeseci od zaključenja poziva.

Želite li znati više? Pogledajte kako sudjelovati.

 

 

Najnovije vijesti

CALL FOR PROPOSALS |
Prihvaćanje inovativnih rješenja za kibersigurnost

Cilj je ovog poziva poduprijeti prihvaćanje na tržištu i širenje inovativnih rješenja za kibersigurnost (posebno od MSP-ova, kao i rezultata javno financiranih istraživanja u EU-u), poboljšati znanje i reviziju pripravnosti u području kibersigurnosti.

Povezani sadržaj

Šira slika

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

eArchiving

eArchiving – pruža osnovne specifikacije, softver, obuku i znanje kako bi se ljudima pomoglo da duže pohranjuju informacije.

Program DIGITALna Europa – programi rada

Opći ciljevi, opseg, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija usvoji.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europa

Cilj je programa DIGITAL Europa izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka te nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo s moći usporedivom s objedinjavanjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona cijelog...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke kojima se poduzećima i organizacijama javnog sektora pomaže da odgovore na digitalne izazove i postanu konkurentniji.

Najčešća pitanja