Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kako dobiti financijska sredstva u okviru programa Digitalna Europa

Saznajte više o postupku prijave za program Digitalna Europa.

    „”

Na internetskoj stranici o financiranju i natječajima možete pronaći pregled poziva na podnošenje prijedloga („pozivi”) koji su u tijeku ili su već otvoreni.  Svaki poziv ima svoj pozivni dokument, povezan s određenom temom. U njemu se navode preciznije informacije o nekim pitanjima koja bi Europska komisija željela riješiti u prijedlogu.

Na internetskoj stranici o financiranju i natječajima nalaze se usluge upravljanja vašim prijedlozima i projektima tijekom njihova životnog ciklusa.

Postupak podnošenja zahtjeva

Podnesete svoj prijedlog

Ako se želite odazvati na poziv, morate podnijeti prijedlog do 17:00 sati po briselskom vremenu na dan navedenog roka za poziv.  Imajte na umu da su taj rok i određeno vrijeme strogi i moraju se poštovati. Europska komisija savjetuje da svoj prijedlog podnesete na vrijeme i da ne čekate posljednji trenutak.

Svi prijedlozi moraju se podnijeti putem interneta.

Pronađite svoje partnere

Ako vam je potrebna pomoć pri identifikaciji potencijalnog partnera s određenim kompetencijama, objektima ili iskustvom, upotrijebite opcije pretraživanja partnera.

Procjena 

Nakon isteka roka svi prijedlozi ocjenjuju se prema kriterijima objavljenima u programu rada, što rezultira popisom prijedloga prioritetnim redoslijedom. U evaluaciju mogu sudjelovati neovisni stručnjaci specijalizirani za relevantna područja. 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava

Nakon završetka evaluacije podnositelji zahtjeva obavješćuju se o ishodu.  

Europska komisija sastavit će sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava sa svakim uspješnim sudionikom u okviru dodijeljenog proračuna. U sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava opisane su aktivnosti koje treba poduzeti, u skladu s ciljevima poziva, trajanje projekta, proračun, stope i troškovi, kao i doprinos Europske komisije, prava i obveze te druge posebnosti povezane s temom koja obuhvaća posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava. Rok za potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi do 9 mjeseci od zaključenja poziva.

Želiš znati više? Pogledajte kako sudjelovati.

 

 

Najnovije vijesti

CALL FOR PROPOSALS |
Poziv na podnošenje prijedloga – oblak, podaci i umjetna inteligencija

EU objavljuje poziv na podnošenje prijedloga u području oblaka, podataka i umjetne inteligencije (DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-AI-05) u okviru programa Digitalna Europa. Informacije i postupci za prijavu dostupni su na portalu Financiranje i natječaji.

Povezani sadržaj

Šira slika

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

eArchiving

eArchiving – pruža osnovne specifikacije, softver, obuku i znanje kako bi se ljudima pomoglo da duže pohranjuju informacije.

Program DIGITALna Europa – programi rada

Opći ciljevi, opseg, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija usvoji.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europe

Cilj je programa DIGITAL Europe izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka, što će nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo sa snagom usporedivom s agregiranjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke za potporu poduzećima i organizacijama javnog sektora kako bi odgovorili na digitalne izazove i postali konkurentniji.

Najčešća pitanja