Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jak získat finanční prostředky v rámci programu Digitální Evropa

Informace o procesu podávání žádostí o program Digitální Evropa.

    ’’’

Na internetových stránkách věnovaných financování a výběrovým řízením naleznete přehled výzev k předkládání návrhů (dále jen „výzvy“), které jsou připravovány nebo již otevřeny.  Každá výzva má svůj vlastní dokument, který se vztahuje k určitému tématu. Poskytuje přesnější informace o některých otázkách, kterými by se Evropská komise v návrhu ráda zabývala.

Na internetových stránkách věnovaných financování a výběrovým řízením naleznete služby pro správu vašich návrhů a projektů po celou dobu jejich životního cyklu.

Postup přihlášek

Předložte svůj návrh

Chcete-li na výzvu odpovědět, musíte předložit návrh do 17:00 bruselského času v den uvedené lhůty pro výzvu.  Vezměte prosím na vědomí, že tato lhůta a konkrétní lhůta jsou striktní a musí být dodrženy. Evropská komise důrazně doporučuje předložit váš návrh včas a nečekat na poslední chvíli.

Všechny návrhy musí být předloženy on-line.

Najděte své partnery

Pokud potřebujete pomoci identifikovat potenciálního partnera s konkrétními kompetencemi, zařízeními nebo zkušenostmi, použijte možnosti vyhledávání partnerů.

Hodnocení 

Po uplynutí lhůty jsou všechny návrhy hodnoceny podle kritérií zveřejněných v pracovním programu, což vede k vytvoření seznamu návrhů v pořadí priorit. Do hodnocení mohou být zapojeni nezávislí odborníci specializovaní v příslušných oblastech. 

Grantová dohoda

Po skončení hodnocení jsou žadatelé informováni o výsledku.  

Evropská komise vypracuje grantovou dohodu s každým z úspěšných účastníků v mezích přiděleného rozpočtu. Grantová dohoda popisuje činnosti, které mají být provedeny v souladu s cíli výzvy, doba trvání projektu, rozpočet, sazby a náklady, jakož i příspěvek Evropské komise, práva a povinnosti a další zvláštnosti související s tématem, které se týká konkrétní grantové dohody. Časový rámec pro podepsání grantových dohod je až 9 měsíců od uzavření výzvy.

Chcete vědět víc? Podívejte se, jak se zapojit.

 

 

Nejnovější zprávy

Související obsah

Souvislosti

Program Digitální Evropa

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na zavádění digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy.

Viz také

eArchiving

eArchiving – poskytuje základní specifikace, software, školení a znalosti, které pomáhají lidem ukládat informace po delší dobu.

Program DIGITAL Europe – pracovní programy

Celkové cíle, rozsah, výsledky a výsledky, jakož i rozpočtové příděly jsou pro každé téma popsány v pracovních programech. Na této internetové stránce naleznete příslušné dokumenty a pozměňovací návrhy k pracovním programům po jejich přijetí Evropskou komisí.

Dovednosti v programu DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe bude financovat navrhování a poskytování specializovaných programů a stáží pro budoucí odborníky v klíčových oblastech kapacity, jako jsou data a umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, kvantová technologie a vysoce výkonná výpočetní technika.

Superpočítače v programu DIGITAL Europe

Cílem programu DIGITAL Europe je vybudovat a posílit kapacity EU v oblasti superpočítačů a zpracování dat a pomoci nám do roku 2022/2023 dosáhnout exakapacitních superpočítačů – výpočetní techniky srovnatelné s výpočetními schopnostmi mobilních telefonů všech obyvatel EU. Cílem...

Evropská centra pro digitální inovace

Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) jsou jednotná kontaktní místa, která podporují podniky a organizace veřejného sektoru, aby reagovaly na digitální výzvy a staly se konkurenceschopnějšími.

Často kladené dotazy