Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Offentliggørelse

Journalistpartnerskaber

Indkaldelsen af forslag til journalistpartnerskaber har til formål at hjælpe den bredere europæiske nyhedsmediesektor med at blive mere bæredygtig og modstandsdygtig og dermed bidrage til pålidelig rapportering om aktuelle anliggender, til en informeret og inklusiv demokratisk debat, til kompetenceudvikling og beskæftigelse for fagfolk inden for nyhedsmedier og journalister.

Journalistpartnerskaber sigter mod tværsektorielt, grænseoverskridende samarbejde mellem nyhedsmedieorganisationer i hele Europa. Interesserede konsortier kan fokusere på virksomhedsændringer og/eller journalistiske projekter med fuld redaktionel uafhængighed.

Konsortier kan vælge at fokusere på en nyhedssektor (under) og/eller journalistisk genre (lokal/regional journalistik, journalistik af offentlig interesse, datajournalistik, undersøgende journalistik osv.).

De bør sigte mod at styrke samarbejdet og hjælpe det bredere økosystem for nyhedsmedier, herunder små medier, f.eks. ved at udvikle tekniske og redaktionelle standarder, ved at afprøve nye forretningsmodeller, nye typer af nyhedsrum og journalistiske formater, ved at yde støtte til innovativt journalistisk samarbejde og ved at udveksle bedste praksis mellem ligestillede (f.eks. gennem uddannelse og arrangementer). De foreslåede aktiviteter bør være klart begrundede og være baseret på behovene i den eller de valgte (under) sektorer.

Forslagene skal inddrage så mange nyhedsmedier som muligt i deres aktiviteter. Konsortier bør samle mindst 3 partnere fra mindst 3 forskellige lande, der deltager i programmet Et Kreativt Europa.

Projekterne vil vare 24 måneder, begyndende i begyndelsen af 2022.

Der er 7,6 mio. EUR til rådighed. 80 % EU-medfinansiering. Intet minimums- eller maksimumsbudget.

Indkaldelsen af forslag forventes at blive gentaget på årsbasis.

Tjek nærmere oplysninger om indkaldelsen

 

Se også: