Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikācija

Žurnālistikas partnerības

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus žurnālistikas partnerībām mērķis ir palīdzēt plašākai Eiropas ziņu plašsaziņas līdzekļu nozarei kļūt ilgtspējīgākai un noturīgākai, tādējādi veicinot uzticamu ziņošanu par aktuālajiem notikumiem, informētas un iekļaujošas demokrātiskas debates, prasmju attīstību un nodarbinātību ziņu mediju profesionāļiem un žurnālistiem.

Žurnālistikas partnerību mērķis ir nozares mēroga pārrobežu sadarbība starp ziņu mediju organizācijām visā Eiropā. Ieinteresētie konsorciji var koncentrēties uz uzņēmējdarbības pārveides un/vai žurnālistikas projektiem, kas darbojas ar pilnīgu redakcionālo neatkarību.

Konsorciji var izvēlēties koncentrēties uz ziņu mediju (apakš)nozari un/vai žurnālistikas žanru (vietējā/reģionālā žurnālistika, sabiedriskas nozīmes žurnālistika, datu žurnālistika, pētnieciskā žurnālistika utt.).

To mērķim vajadzētu būt uzlabot sadarbību un palīdzēt plašākai ziņu mediju ekosistēmai, tostarp maziem plašsaziņas līdzekļiem, piemēram, izstrādājot tehniskos un redakcionālos standartus, testējot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, jauna veida ziņu telpas un žurnālistikas formātus, sniedzot atbalstu novatoriskai žurnālistikas sadarbībai un apmainoties ar paraugpraksi starp līdzbiedriem (piemēram, izmantojot apmācību un pasākumus). Ierosinātajām darbībām jābūt skaidri pamatotām un balstītām uz izvēlētās(-o) nozares(-u) vajadzībām.

Priekšlikumos savā darbībā jāiesaista pēc iespējas vairāk ziņu plašsaziņas līdzekļu. Konsorcijiem būtu jāsapulcina vismaz 3 partneri no vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās programmā “Radošā Eiropa”.

Projekti ilgs 24 mēnešus, sākot no 2022. gada sākuma.

Ir pieejami 7,6 miljoni euro. 80 % ES līdzfinansējums. Nav minimālā vai maksimālā budžeta.

Paredzams, ka uzaicinājums iesniegt priekšlikumus tiks atkārtots katru gadu.

Lūdzu, pārbaudiet sīkāku informāciju par uzaicinājumu

 

Skatīt arī:

  • Tīmekļsemināra ieraksti, kuros izskaidrots šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un citas finansējuma iespējas ziņu mediju nozarei
  • Pārskats par attiecīgajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.