Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Det digitale årti 2030: Kommissionen vedtager indikatorer til overvågning af Europas digitale omstilling og udsteder retningslinjer til medlemsstaterne

Kommissionen vedtog i dag de centrale resultatindikatorer (KPI'er) for at gøre det muligt at måle de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene for det digitale årti 2030, og udsendte retningslinjer for, hvordan medlemsstaterne bør strukturere deres nationale køreplaner for at nå de digitale mål.

slide with text Let's make this Europe's Digital Decade

European Commission

Hver indikator vil måle, hvordan EU gør for at nå målene for digital infrastruktur, færdigheder, erhvervsliv og offentlige tjenester. Kommissionen vil redegøre for de fremskridt, der er gjort, i den første rapport om status over det digitale årti, som bør offentliggøres efter sommeren. Medlemsstaterne bør i højere grad anvende indikatorerne til at fastlægge deres nationale forløb for at forfølge målene på nationalt plan.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler:

Med det digitale årti 2030 har vi sammen med medlemsstaterne sat kursen mod Europas digitale omstilling. Overvågning af fremskridt er afgørende for at holde os på rette spor og i fællesskab opnå den planlagte digitale fremtid.

Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, udtaler:

Det digitale årti 2030 er vores industriplan for Europas digitale omstilling med specifikke mål inden for digital infrastruktur, færdigheder, erhvervsliv og offentlige tjenester. Vi skal nu omsætte denne plan til konkrete forløb for at nå målene. Takket være de centrale resultatindikatorer, vi har fastlagt i dag, vil vi være i stand til at måle vores fremskridt i denne retning og sikre, at vi kan opfylde vores ambitioner. Ved at arbejde sammen vil vi kunne drage fuld fordel af de muligheder, som digitale teknologier giver i vores dagligdag og arbejdsliv, fra her til 2030.

Medlemsstaterne bør vedtage nationale køreplaner senest den 9. oktober. De vil fastlægge deres nationale forløb og de politiske foranstaltninger, de agter at træffe som et bidrag til EU's kollektive indsats for at nå målsætningerne og målene senest i 2030.

Vejledning til medlemsstaterne om udarbejdelsen af de nationale strategiske køreplaner for det digitale årti

"P" >Gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af centrale resultatindikatorer til måling af fremskridtene hen imod de digitale mål

Målene for det digitale årti