Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

2030 digitaalinen vuosikymmen: Komissio hyväksyy indikaattoreita Euroopan digitalisaation seuraamiseksi ja antaa jäsenvaltioille ohjeita

Komissio hyväksyi tänään keskeiset suorituskykyindikaattorit, joiden avulla voidaan mitata edistymistä vuoteen 2030 ulottuvien digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamisessa, ja antoi ohjeita siitä, miten jäsenvaltioiden olisi laadittava kansalliset etenemissuunnitelmansa digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi.

slide with text Let's make this Europe's Digital Decade

European Commission

Kullakin indikaattorilla mitataan, miten EU pyrkii saavuttamaan digitaalista infrastruktuuria, osaamista, liiketoimintaa ja julkisia palveluja koskevat tavoitteet. Komissio esittelee edistymistä ensimmäisessä digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevassa kertomuksessa, joka on määrä julkaista kesän jälkeen. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä indikaattoreita määritelläkseen kansalliset kehityspolkunsa tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisella tasolla.

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan

Vuoden 2030 digitaalisella vuosikymmenellä olemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa viitoittaneet tietä kohti Euroopan digitalisaatiota. Edistymisen seuranta on olennaisen tärkeää, jotta voimme pysyä mukana ja saavuttaa yhdessä suunnitellun digitaalisen tulevaisuuden.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Thierry Bretonin mukaan

Vuoteen 2030 ulottuva digitaalinen vuosikymmen on Euroopan digitalisaatiota koskeva teollisuussuunnitelma, jonka erityistavoitteet liittyvät digitaaliseen infrastruktuuriin, osaamiseen, liiketoimintaan ja viranomaispalveluihin. Meidän on nyt muutettava suunnitelma konkreettisiksi kehityspoluiksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Tänään määrittelemiemme keskeisten tulosindikaattoreiden ansiosta voimme mitata edistymistämme näillä kehityspoluilla ja varmistaa, että voimme saavuttaa tavoitteemme. Tekemällä yhteistyötä voimme hyödyntää täysimääräisesti digitaaliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia päivittäisessä ja ammatillisessa elämässä täällä vuoteen 2030 saakka.

Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä kansalliset etenemissuunnitelmat viimeistään 9. lokakuuta. Ne esittävät kansalliset kehityspolkunsa ja poliittiset toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa edistääkseen EU:n yhteisiä pyrkimyksiä saavuttaa tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

Ohjeet jäsenvaltioille digitaalista vuosikymmentä koskevien kansallisten strategisten etenemissuunnitelmien valmistelua varten

&p”>Täytäntöönpanopäätös, jossa vahvistetaan keskeiset suorituskykyindikaattorit, joilla mitataan edistymistä digitalisaatiotavoitteiden saavuttamisessa

Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet