Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Digitalno desetljeće 2030.: Komisija donosi pokazatelje za praćenje digitalne transformacije Europe i izdaje smjernice državama članicama

Komisija je danas donijela ključne pokazatelje uspješnosti kako bi omogućila mjerenje napretka u postizanju ciljeva digitalnog desetljeća do 2030. te je objavila smjernice o tome kako bi države članice trebale strukturirati svoje nacionalne planove kako bi ostvarile digitalne ciljeve.

slide with text Let's make this Europe's Digital Decade

European Commission

Svakim će se pokazateljem mjeriti djelovanje EU-a u postizanju ciljeva u pogledu digitalne infrastrukture, vještina, poslovanja i javnih usluga. Komisija će predstaviti napredak postignut u prvom izvješću o stanju digitalnog desetljeća, koje bi trebalo biti objavljeno nakon ljeta. Štoviše, države članice trebale bi upotrebljavati pokazatelje kako bi definirale svoje nacionalne putanje za ostvarivanje ciljeva na nacionalnoj razini.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je:

U digitalnom desetljeću 2030. postavili smo put prema digitalnoj transformaciji Europe zajedno s državama članicama. Praćenje napretka ključno je za praćenje napretka i zajedničko ostvarivanje predviđene digitalne budućnosti.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je:

Digitalno desetljeće do 2030. naš je industrijski plan za digitalnu transformaciju Europe s posebnim ciljevima u području digitalne infrastrukture, vještina, poslovanja i državnih usluga. Sada moramo pretočiti taj plan u konkretne putanje kako bismo ostvarili ciljeve. Zahvaljujući ključnim pokazateljima uspješnosti koje smo danas definirali moći ćemo mjeriti napredak na tim putanjama i osigurati da možemo ispuniti svoje ambicije. Zajedničkim radom moći ćemo u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje digitalne tehnologije nude u svakodnevnom i profesionalnom životu od danas do 2030.

Države članice trebale bi donijeti nacionalne planove do 9. listopada. Utvrdit će svoje nacionalne smjerove djelovanja i mjere politike koje namjeravaju poduzeti kao doprinos zajedničkim naporima EU-a za postizanje općih i pojedinačnih ciljeva do 2030.

Smjernice za države članice za pripremu nacionalnih strateških planova za digitalno desetljeće

&p">Provedbena odluka o utvrđivanju ključnih pokazatelja uspješnosti za mjerenje napretka u ostvarivanju digitalnih ciljeva

Ciljevi digitalnog desetljeća