Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

5G om fly, Wi-Fi på vej — Kommissionens afgørelse åbner nye muligheder for innovation

Luftfartsselskaberne vil kunne levere den nyeste 5G-teknologi på deres fly sammen med tidligere generationer af mobilteknologi, efterhånden som Kommissionen ajourførte gennemførelsesafgørelsen om frekvenser til mobilkommunikation om bord på fly, der udpeger visse frekvenser til 5G-teknologi under flyvning.

photo of the wing of an airplane with 5G written next to it

iStock photo Getty images plus

Passagerer om bord på flyvninger i EU vil kunne bruge deres mobiltelefoner til den størst mulige kapacitet og funktion, ligesom med et jordbaseret 5G-mobilnet.

Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, udtaler:

5G vil muliggøre innovative tjenester for mennesker og vækstmuligheder for europæiske virksomheder. Luftrummet er ikke længere en grænse for de muligheder, der ligger i superhurtige højkapacitetsforbindelser.

Siden 2008 har Kommissionens gennemførelsesafgørelse reserveret visse frekvenser til mobilkommunikation på fly, hvilket giver luftfartsselskaberne mulighed for at udbyde beskedtjenester, telefonopkald og datatjenester til passagerer, der flyver i EU. Denne ajourføring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse om mobilkommunikation om bord på luftfartøjer baner vejen for en bred udbredelse af 5G-tjenester.

Tjenesten leveres i kabinen på et luftfartøj, der er udstyret med udstyr, ved hjælp af særligt netværksudstyr, den såkaldte "picocell", til at forbinde brugerne og ruteopkald, sms og data, typisk via et satellitnet, mellem flyet og det jordbaserede mobilnet.

Kommissionen ændrede også en gennemførelsesafgørelse om 5 GHz-frekvensbånd, som stiller båndene til rådighed for wi-fi inden for vejtransport, f.eks. i biler og busser. Ændringsafgørelsen danner grundlag for innovationer i bilindustrien og potentielt for Metaverse anvendelser. I henhold til ændringen af gennemførelsesafgørelsen skal medlemsstaterne gøre 5 GHz-frekvensbåndene tilgængelige for brug i vejkøretøjer så tidligt som muligt og senest den 30. juni 2023.

Yderligere oplysninger om 5G i EU