Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

5G lennukitel, WiFi teel – komisjoni otsus avab uusi innovatsioonivõimalusi

Lennuettevõtjatel on võimalik pakkuda oma lennukitel uusimat 5G-tehnoloogiat koos eelmiste mobiiltehnoloogia põlvkondadega, kui komisjon ajakohastas rakendusotsust õhusõiduki pardal oleva mobiilside spektri kohta, määrates teatavad sagedused lennu ajal 5G tehnoloogia jaoks.

photo of the wing of an airplane with 5G written next to it

iStock photo Getty images plus

Reisijad, kes lendavad ELis, saavad kasutada oma mobiiltelefone nii palju kui võimalik, nii nagu maapealse 5G mobiilsidevõrgu puhul.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

5G võimaldab pakkuda uuenduslikke teenuseid inimestele ja luua Euroopa ettevõtetele kasvuvõimalusi. Ülikiire ja suure läbilaskevõimega ühenduse pakutavate võimaluste puhul ei ole taevas enam piiratud.

Alates 2008. aastast on komisjoni rakendusotsusega reserveeritud teatavad sagedused mobiilsidele lennukitel, võimaldades lennuettevõtjatel pakkuda ELis lendavatele reisijatele sõnumi-, telefoni- ja andmesideteenuseid. Komisjoni rakendusotsuse (mobiilside kohta õhusõiduki pardal) ajakohastamine sillutab teed 5G -teenuste laialdasele kasutuselevõtule.

Teenust osutatakse varustatud õhusõiduki salongis, kasutades spetsiaalseid võrguseadmeid, nn pikoelementi, et ühendada kasutajad ning marsruudil tehtavad kõned, tekste ja andmeid, tavaliselt satelliidivõrgu kaudu, lennuki ja maapealse mobiilsidevõrgu vahel.

Komisjon muutis ka rakendusotsust 5 GHz sagedusalade kohta, millega tehakse WiFi-sagedusalad kättesaadavaks maanteetranspordis, näiteks autodes ja bussides. Muutmisotsusega pannakse alus uuendustele autotööstuses ja võimalik, et ka Metaverse rakendustele. Rakendusotsuse muudatuse kohaselt teevad liikmesriigid sagedusalad 5 GHz maanteesõidukites kasutamiseks kättesaadavaks võimalikult varakult ja hiljemalt 30. juuniks 2023.

Lisateave 5G kohta ELis