Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Sieć 5G na samolotach, Wi-Fi na drodze – decyzja Komisji otwiera nowe możliwości w zakresie innowacji

Linie lotnicze będą mogły dostarczać najnowsze technologie 5G na swoich samolotach wraz z poprzednimi generacjami technologii łączności ruchomej, ponieważ Komisja zaktualizowała decyzję wykonawczą w sprawie widma na potrzeby łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych, wyznaczając pewne częstotliwości dla technologii 5G podczas lotu.

photo of the wing of an airplane with 5G written next to it

iStock photo Getty images plus

Pasażerowie na pokładzie w UE będą mogli korzystać ze swoich telefonów komórkowych w maksymalnym zakresie swoich możliwości i funkcji, podobnie jak naziemna sieć komórkowa 5G.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział:

Sieć 5G zapewni europejskim przedsiębiorstwom innowacyjne usługi dla ludzi i możliwości wzrostu. Niebo nie jest już ograniczeniem, jeśli chodzi o możliwości oferowane przez bardzo szybkie połączenia o dużej przepustowości.

Od 2008 r. w decyzji wykonawczej Komisji zarezerwowano pewne częstotliwości na potrzeby łączności ruchomej w samolotach, umożliwiając liniom lotniczym świadczenie usług przesyłania wiadomości, rozmów telefonicznych i transmisji danych pasażerom latającym w UE. Ta aktualizacja decyzji wykonawczej Komisji w sprawie łączności ruchomej na pokładzie statków powietrznych toruje drogę do powszechnego wdrożenia usług 5G.

Usługa jest świadczona w kabinie wyposażonego statku powietrznego wykorzystującego specjalne urządzenia sieciowe, tzw. „piktokomórkę”, w celu połączenia użytkowników i połączeń trasowych, tekstów i danych, zazwyczaj za pośrednictwem sieci satelitarnej, między samolotem a naziemną siecią ruchomą.

Komisja zmieniła również decyzję wykonawczą w sprawie pasm częstotliwości 5 GHz, która udostępnia pasma Wi-Fi w transporcie drogowym, na przykład w samochodach osobowych i autobusach. Decyzja zmieniająca stanowi podstawę dla innowacji w przemyśle motoryzacyjnym i potencjalnie dla zastosowań Metaverse. Zgodnie ze zmianą decyzji wykonawczej państwa członkowskie udostępniają pasma częstotliwości 5 GHz do użytku w pojazdach drogowych jak najwcześniej, a najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji na temat sieci 5G w UE