Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

5G på flygplan, wifi på väg – kommissionens beslut öppnar nya möjligheter till innovation

Flygbolagen kommer att kunna tillhandahålla den senaste 5G-tekniken på sina flygplan, tillsammans med tidigare generationer av mobil teknik, i och med att kommissionen uppdaterade genomförandebeslutet om spektrum för mobil kommunikation ombord på flygplan och fastställde vissa frekvenser för 5G-teknik under flygning.

photo of the wing of an airplane with 5G written next to it

iStock photo Getty images plus

Passagerare på flyg i EU kommer att kunna använda sina mobiltelefoner så mycket som möjligt av sin kapacitet och sina funktioner, precis som med ett markbaserat 5G-mobilnät.

Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, säger:

5G kommer att möjliggöra innovativa tjänster för människor och tillväxtmöjligheter för europeiska företag. Luftrummet är inte längre en gräns när det gäller de möjligheter som höghastighetsförbindelser med hög kapacitet erbjuder.

Sedan 2008 har kommissionen genom sitt genomförandebeslut reserverat vissa frekvenser för mobilkommunikation på flygplan, vilket gör det möjligt för flygbolag att tillhandahålla meddelandetjänster, telefonsamtal och datatjänster till passagerare som flyger i EU. Denna uppdatering av kommissionens genomförandebeslut om mobil kommunikation ombord på luftfartyg banar väg för en omfattande utbyggnad av 5G-tjänster.

Tjänsten tillhandahålls i kabinen på ett utrustat luftfartyg med hjälp av särskild nätverksutrustning, så kallad ”pikocell”, för att koppla samman användare och linjesamtal, texter och data, vanligtvis via ett satellitnät, mellan flygplanet och det markbaserade mobilnätet.

Kommissionen ändrade också ett genomförandebeslut om frekvensband på 5 GHz, som gör frekvensbanden tillgängliga för wifi vid vägtransporter, till exempel i bilar och bussar. Ändringsbeslutet lägger grunden för innovationer inom bilindustrin och potentiellt för Metaverse-tillämpningar. Enligt ändringen av genomförandebeslutet ska medlemsstaterna göra frekvensbanden 5 GHz tillgängliga för användning ombord på vägfordon så snart som möjligt och senast den 30 juni 2023.

Mer information om 5G i EU