Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

5G na letadlech, Wi-Fi na silnici – rozhodnutí Komise otevírá nové příležitosti pro inovace

Letecké společnosti budou moci poskytovat nejnovější technologii 5G na svých letadlech spolu s předchozími generacemi mobilních technologií, neboť Komise aktualizovala prováděcí rozhodnutí o spektru pro mobilní komunikace na palubách letadel a určila určité frekvence pro technologii 5G za letu.

photo of the wing of an airplane with 5G written next to it

iStock photo Getty images plus

Cestující na palubě letů v EU budou moci využívat své mobilní telefony v maximální míře své kapacity a funkcí, stejně jako v případě pozemní mobilní sítě 5G.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu uvedl:

5G umožní inovativní služby pro lidi a příležitosti k růstu pro evropské společnosti. Nebe již není limitem, pokud jde o možnosti, které nabízí superrychlé vysokokapacitní připojení.

Od roku 2008 vyhrazuje prováděcí rozhodnutí Komise určité frekvence pro mobilní komunikace v letadlech, což leteckým společnostem umožňuje poskytovat služby zasílání zpráv, telefonických hovorů a datových služeb cestujícím letícím v EU. Tato aktualizace prováděcího rozhodnutí Komise o mobilních komunikacích na palubách letadel otevírá cestu pro rozsáhlé zavádění služeb 5G.

Služba je poskytována v kabině vybaveného letadla využívajícího speciální síťové vybavení, tzv. „pio-cell“, pro propojení uživatelů a traťových volání, textů a dat, obvykle prostřednictvím satelitní sítě, mezi letadlem a pozemní mobilní sítí.

Komise rovněž pozměnila prováděcí rozhodnutí o kmitočtových pásmech 5 GHz, které zpřístupňuje pásma pro Wi-Fi v silniční dopravě, například v automobilech a autobusech. Pozměňující rozhodnutí vytváří základ pro inovace v automobilovém průmyslu a případně pro aplikace Metaverse. Podle změny prováděcího rozhodnutí členské státy zpřístupní kmitočtová pásma 5 GHz pro použití v silničních vozidlech co nejdříve, nejpozději však do 30. června 2023.

Další informace o 5G v EU