Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen offentliggør en undersøgelse af Open Sources indvirkning på den europæiske økonomi

Kommissionen har offentliggjort resultaterne af en analyse af de økonomiske konsekvenser af open source-software og Hardware for den europæiske økonomi.

" "

GettyImages

Det anslås, at virksomheder i EU investerede ca. 1 mia. EUR i open source-software i 2018, hvilket havde en positiv indvirkning på den europæiske økonomi på mellem 65 og 95 mia. EUR.

Undersøgelsen forudser, at en stigning på 10 % i bidragene til open source-softwarekoden årligt vil generere yderligere 0,4 % til 0,6 % af BNP samt mere end 600 yderligere nystartede ikt-virksomheder i EU. Casestudier viser, at den offentlige sektor ved at indkøbe open source-software i stedet for proprietær software kan reducere de samlede omkostninger ved ejerskab, undgå leverandørfastlåsning og dermed øge sin digitale autonomi.

Undersøgelsen indeholder en række specifikke offentlige politiske anbefalinger med henblik på at opnå en digitalt uafhængig offentlig sektor, åben forskning og innovation, der muliggør europæisk vækst, og en digitaliseret og internt konkurrencedygtig industri. På lang sigt kan undersøgelsens resultater anvendes til at styrke open source-dimensionen i udviklingen af fremtidige software- og hardwarepolitikker for EU's industri.

Siden oktober 2020 har Kommissionen desuden haft sin egen nye open source-softwarestrategi 2020-2023, som yderligere tilskynder til og udnytter open sources transformative, innovative og samarbejdsorienterede potentiale med henblik på at nå målene i Kommissionens overordnede digitale strategi og bidrage til programmet for et digitalt Europa. Kommissionens strategi lægger særlig vægt på deling og genbrug af softwareløsninger, viden og ekspertise samt på at øge brugen af open source inden for informationsteknologier og andre strategiske områder.