Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Offentliggørelse

Media fejrer sit 30-års jubilæum i 2021!

Europa-Kommissionen lancerer en oplysningskampagne for at fejre 30 års støtte til den audiovisuelle sektor. Den vil også offentliggøre det nye MEDIA-program Et Kreativt Europa, der løber fra 2021 til 2027.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

I de sidste 30 år har Media-programmet under Et Kreativt Europa støttet de europæiske film- og audiovisuelle industrier og hjulpet branchefolk med at få deres historier til at leve og blive udbredt i og uden for Europa. Media er stolt over den kollektive indsats og de fremragende resultater, som det europæiske audiovisuelle samfund har opnået i disse år, og har produceret denne video for at fejre dens jubilæum med industrien.

Dette andet klip, der er rettet mod det brede publikum, viser, hvorfor Media-programmet har støttet den audiovisuelle industri i 30 år. På trods af det uvurderlige europæiske talent har mange produktioner vanskeligt ved at nå ud til deres publikum. Media hjælper historier med at komme til mennesker, fordi "historier er beregnet til at blive delt".

På de sociale medier fokuserer kampagnen på at forklare den audiovisuelle industri, navnlig gennem tematiske episoder i den nye Instagram-serie "Begrænsning af scener af europæisk indhold — Hvordan EU's støtte bliver til historier". Målet er at hjælpe seerne med bedre at forstå, hvordan EU støtter audiovisuelle projekter og filmprojekter på stedet.

Om Media

Media-delprogrammet under Et Kreativt Europa støtter de europæiske filmindustrier og audiovisuelle industrier i forbindelse med udvikling, distribution og markedsføring af deres arbejde. Det hjælper med at lancere og distribuere projekter med en europæisk dimension og et internationalt potentiale til at rejse ud over nationale og europæiske grænser. Der ydes støtte til audiovisuelle værker, herunder film, tv-serier, dokumentarfilm, videospil og immersive indhold, og til biografer, festivaler og markeder. Det bidrager også til at styrke de europæiske talenter gennem uddannelsesprogrammer samt til filmuddannelse, kulturarvsudvikling og publikumsudvikling.

Virkningen af MEDIA hvert år resulterer i...

 • Uddannelse af mere end 2400 fagfolk
 • Udvikling af mere end film, tv-serier og videospil
 • Distribution af mere end 300 film
 • At nå ud til 3.5 millioner mennesker på festivaler
 • Støtte til mere end 1100 biografer i 34 lande
 • At berøre 65 millioner mennesker på tværs af grænserne

Det nye Et Kreativt Europa MEDIA 2021-2027

Medierne er blevet styrket, navnlig ved at fokusere på øget samarbejde på EU-plan gennem støtte til samproduktioner, strukturerede netværk og partnerskaber med henblik på at opskalere audiovisuelle virksomheder og øge den europæiske audiovisuelle produktions konkurrenceevne på europæisk og globalt plan. Mediernes støtte vil tage hensyn til nye tendenser, f.eks. ved at ledsage væksten i det grænseoverskridende publikum for tv-serier af høj kvalitet og de øgede muligheder for virtual reality-oplevelser.

Desuden vil det nye program indføre nogle nyskabelser under hensyntagen til den nuværende situation og sektorens udfordringer:

En ny struktur for et nyt program

For at sikre større fleksibilitet i de støttede aktioner og tilskynde til samarbejde mellem de forskellige dele af den audiovisuelle værdikæde er prioriteterne i det nye program bygget op omkring fire klynger, som er defineret omkring det endelige mål, som de agter at forfølge, nemlig:

 • Indhold: Fremme af samarbejde og innovation inden for skabelse og produktion af europæiske audiovisuelle værker af høj kvalitet, styrkelse af uafhængige producenters kapacitet til at bevare rettigheder og udnytte dem globalt og dermed styrke EU's mediemærker.

  Erhverv: Fremme af erhvervslivets innovation, konkurrenceevne, skalerbarhed og talenter i den europæiske audiovisuelle sektor for at styrke dens position over for dens globale konkurrenter.

 • Målgruppe: Styrke tilgængeligheden og synligheden af værker for deres potentielle publikum gennem distributionskanaler og -platforme.

 • Politik: Støtte gennem politiske drøftelser/udvekslingsfora, undersøgelser og rapporter. Fremme opsøgende aktiviteter og horisontale spørgsmål såsom forgrønnelse, mangfoldighed, køn, inklusion og innovation.

Yderligere oplysninger