Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Il-programm Ewropa Kreattiva MEDIA jiċċelebra t-30 anniversarju tiegħu fl-2021!

Il-Kummissjoni Ewropea tniedi kampanja ta’ komunikazzjoni biex tiċċelebra 30 sena ta’ appoġġ għas-settur awdjoviżiv. Se tħabbar ukoll il-programm MEDIA Ewropa Kreattiva l-ġdid li se jibda mill-2021 sal-2027.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

Għal dawn l-aħħar 30 sena, il-programm MEDIA Ewropa Kreattiva appoġġa l-industriji ċinematografiċi u awdjoviżivi Ewropej, u għen lill-professjonisti jagħmlu l-istejjer tagħhom ħajjin u jiġu kondiviżi b’mod wiesa’ fl-Ewropa u lil hinn minnha. Kburi bl-isforzi kollettivi u l-kisbiet eċċellenti milħuqa mill-komunità awdjoviżiva Ewropea matul dawn is-snin, MEDIA pproduċa dan il-filmat biex jiċċelebra l-anniversarju tiegħu mal-industrija.

Dan it-tieni filmat, immirat lejn l-udjenza ġenerali, juri għaliex il-programm MEDIA ilu jappoġġa l-industrija awdjoviżiva għal 30 sena. Minkejja t-talent Ewropew imprezzabbli, ħafna produzzjonijiet għandhom diffikultajiet biex jilħqu l-udjenzi tagħhom. Il-midja tgħin biex l-istejjer jaslu għand in-nies, minħabba li “Stejjer huma maħsuba biex jiġu kondiviżi.”

Fuq il-midja soċjali, il-kampanja tiffoka fuq l-ispjegazzjoni tal-industrija awdjoviżiva, speċjalment permezz ta’ episodji tematiċi tas-sensiela l-ġdida ta’ Instagram “Wara x-xeni tal-kontenut Ewropew — Kif l-appoġġ tal-UE jinbidel fi stejjer”. L-għan huwa li t-telespettaturi jiġu megħjuna jifhmu aħjar kif l-UE tappoġġa proġetti awdjoviżivi u ċinematografiċi fuq il-post.

Dwar MEDIA

Is-sottoprogramm MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva jappoġġa l-industriji ċinematografiċi u awdjoviżivi Ewropej fl-iżvilupp, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni ta’ xogħolhom. Dan jgħin biex jitniedu u jitqassmu proġetti b’dimensjoni Ewropea u potenzjal internazzjonali biex jivvjaġġaw lil hinn mill-fruntieri nazzjonali u Ewropej. L-azzjonijiet ta’ finanzjament tagħha jipprovdu appoġġ għal xogħlijiet awdjoviżivi inklużi films, sensiliet televiżivi, dokumentarji, logħob tal-kompjuter u kontenut immersiv, u lis-swali taċ-ċinema, il-festivals u s-swieq. Tikkontribwixxi wkoll għat-tisħiħ tat-talenti Ewropej permezz ta’ programmi ta’ taħriġ, kif ukoll għall-edukazzjoni tal-films, il-wirt u l-iżvilupp tal-udjenza.

L-impatt ta’ MEDIA kull sena jirriżulta fi...

 • Taħriġ ta’ aktar minn 2400 professjonist
 • L-iżvilupp ta’ aktar minn Films, sensiliet televiżivi u logħob tal-kompjuter
 • Distribuzzjoni ta’ aktar minn 300 film
 • L-ilħuq ta’ 3.5 miljun persuna f’festivals
 • Appoġġ għal aktar minn 1100 ċinema f’ 34 pajjiż
 • Tmiss 65 miljun persuna bejn il-fruntieri

Il-programm MEDIA l-ġdid Ewropa Kreattiva 2021–2027

Il-media ssaħħet b’mod partikolari b’enfasi fuq iż-żieda fil-kooperazzjoni fil-livell tal-UE, permezz ta’ appoġġ għall-koproduzzjonijiet, netwerks strutturati u sħubijiet, sabiex jiżdiedu l-intrapriżi awdjoviżivi u tissaħħaħ il-kompetittività tal-produzzjoni awdjoviżiva Ewropea fil-livelli Ewropej u globali. L-appoġġ għall-media se jqis xejriet ġodda, pereżempju billi jakkumpanja t-tkabbir fl-udjenzi transfruntiera għal sensiliet televiżivi ta’ kwalità għolja u l-opportunitajiet li qed jiżdiedu għal esperjenzi ta’ realtà virtwali.

Barra minn hekk, il-programm il-ġdid se jintroduċi xi novitajiet filwaqt li jqis il-kuntest attwali u l-isfidi tas-settur:

 • COVID 19: l-appoġġ għall-irkupru u t-trasformazzjoni fuq terminu qasir tal-industrija awdjoviżiva permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni Medjatiku u Awdjoviżiv.
 • Kwistjonijiet trasversali bħall-ekoloġizzazzjoni (it-teħid ta’ passi inkoraġġanti biex jingħata kontribut għal settur awdjoviżiv newtrali għall-klima) u d-diversità u l-inklużività fl-istadji kollha tal-katina tal-valur.

Struttura ġdida għal programm ġdid

Biex tiġi żgurata aktar flessibbiltà fl-azzjonijiet appoġġati u biex titħeġġeġ il-kooperazzjoni fost il-partijiet differenti tal-katina tal-valur awdjoviżiva, il-prijoritajiet tal-programm il-ġdid huma strutturati madwar erba’ raggruppamenti li huma definiti madwar l-għan aħħari li beħsiebhom isegwu, jiġifieri:

 • Kontenut: L-inkoraġġiment tal-kollaborazzjoni u l-innovazzjoni fil-ħolqien u l-produzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej ta’ kwalità għolja, it-tisħiħ tal-kapaċità tal-produtturi indipendenti li jżommu d-drittijiet u jisfruttawhom globalment, u b’hekk isaħħu l-marki tal-midja tal-UE.

  Negozju: Il-promozzjoni tal-innovazzjoni tan-negozju, il-kompetittività, l-iskalabbiltà, u t-talenti fis-settur awdjoviżiv Ewropew sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu vis-à-vis il-kompetituri globali tiegħu.

 • Udjenza: Isaħħu l-aċċessibbiltà u l-viżibbiltà tax-xogħlijiet għall-udjenzi potenzjali tagħhom permezz ta’ kanali u pjattaformi ta’ distribuzzjoni.

 • Politika: Appoġġ permezz ta’ diskussjoni ta’ politika/fora ta’ skambju, studji, u rapporti. Jippromwovu attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u kwistjonijiet orizzontali bħall-ekoloġizzazzjoni, id-diversità, il-ġeneru, l-inklużjoni, l-innovazzjoni.

Aktar informazzjoni