Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Comóradh 30 bliain ar chlár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta in 2021!

Sheol an Coimisiún Eorpach feachtas cumarsáide chun 30 bliain de thacaíocht don earnáil chlosamhairc a cheiliúradh. Fógróidh sé freisin clár MEDIA nua Eoraip na Cruthaitheachta a bheidh ar siúl ó 2021 go 2027.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

Le 30 bliain anuas, thacaigh clár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta le tionscail scannán agus closamhairc na hEorpa, rud a chuidigh leis na gairmithe a gcuid scéalta a dhéanamh beo agus a roinnt go forleathan san Eoraip agus níos faide i gcéin. An-bhródúil as na hiarrachtaí comhchoiteanna agus as an méid atá bainte amach ag pobal closamhairc na hEorpa i gcaitheamh na mblianta, léirigh MEDIA an físeán seo chun a chomóradh leis an tionscal a cheiliúradh.

Ag díriú ar an bpobal i gcoitinne, léirítear sa dara gearrthóg seo an fáth a bhfuil an clár MEDIA ag tacú leis an tionscal closamhairc le 30 bliain anuas. In ainneoin thallann luachmhar na hEorpa, tá deacrachtaí ag go leor léiriúcháin dul i bhfeidhm ar a lucht féachana. Cabhraíonn na meáin le scéalta a chur ar fáil do dhaoine, mar go bhfuil sé i gceist go roinnfear scéalta.

Ar na meáin shóisialta, dírítear leis an bhfeachtas ar an tionscal closamhairc a mhíniú, go háirithe trí chláir théamacha den tsraith nua Instagram ‘Behind the scenes of European content — How EU support turn into stories’. Is é an aidhm atá ann cabhrú leis an lucht féachana tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a dtacaíonn an tAontas le tionscadail chlosamhairc agus scannán ar an láthair.

Maidir le MEDIA

Tacaíonn fochlár MEDIA de chuid Eoraip na Cruthaitheachta le tionscail scannán agus closamhairc na hEorpa chun a gcuid oibre a fhorbairt, a dháileadh agus a chur chun cinn. Cabhraíonn sé le tionscadail a sheoladh agus a dháileadh lena mbaineann gné Eorpach agus acmhainneacht idirnáisiúnta chun taisteal thar theorainneacha náisiúnta agus Eorpacha. Tugann a ghníomhaíochtaí maoinithe tacaíocht do shaothair chlosamhairc, lena n-áirítear scannáin, sraitheanna teilifíse, cláir faisnéise, físchluichí agus ábhar tumthach, agus do phictiúrlanna, féilte agus margaí. Cuidíonn sé freisin le borradh a chur faoi thallann na hEorpa trí chláir oiliúna, chomh maith le hoideachas scannánaíochta, oidhreacht agus forbairt lucht féachana/féachana.

Tá tionchar MEDIA gach bliain mar thoradh ar...

 • Oiliúint níos mó ná 2400 gairmithe
 • Ag forbairt níos mó ná Scannán, sraith teilifíse agus físchluichí
 • Níos mó ná 300 scannán a dháileadh
 • 3.5 milliún duine a bhaint amach i bhféilte
 • Ag tacú le breis agus 1100 pictiúrlann i 34 tír
 • Teagmháil a dhéanamh le 65 mhilliún duine thar theorainneacha

Clár MEDIA nua Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027

Neartaíodh na meáin go háirithe trí dhíriú ar chomhar a mhéadú ar leibhéal an Aontais, trí thacaíocht a thabhairt do chomhléirithe, do líonraí struchtúrtha agus do chomhpháirtíochtaí, d’fhonn fiontair chlosamhairc a mhéadú agus d’fhonn iomaíochas léirithe closamhairc Eorpaigh a fheabhsú ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal domhanda. Le tacaíocht do na meáin, cuirfear treochtaí nua san áireamh, mar shampla tríd an bhfás ar lucht féachana trasteorann le haghaidh sraitheanna teilifíse ar ardchaighdeán agus deiseanna méadaitheacha le haghaidh eispéiris réaltachta fíorúla a thionlacan.

Ina theannta sin, tabharfaidh an clár nua isteach roinnt rudaí nua agus comhthéacs reatha agus dúshláin na hearnála á gcur san áireamh:

Struchtúr nua do chlár nua

Chun níos mó solúbthachta a áirithiú sna gníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh agus chun comhar a spreagadh i measc na gcodanna éagsúla den slabhra luacha closamhairc, tá tosaíochtaí an chláir nua bunaithe ar cheithre bhraisle a shainítear de réir na sprice deiridh a bhfuil sé beartaithe acu a shaothrú, eadhon:

 • Ábhar: Comhoibriú agus nuálaíocht a spreagadh i gcruthú agus i dtáirgeadh saothar closamhairc Eorpach ar ardchaighdeán, lena dtreisítear cumas léiritheoirí neamhspleácha cearta a choinneáil agus leas a bhaint astu ar fud an domhain, agus ar an gcaoi sin brandaí meán an Aontais a threisiú.

  Gnó: Nuálaíocht ghnó, iomaíochas, inscálaitheacht agus buanna in earnáil chlosamhairc na hEorpa a chur chun cinn chun a seasamh a neartú vis-à-vis a cuid iomaitheoirí domhanda.

 • Lucht Féachana: Inrochtaineacht agus infheictheacht saothar dá lucht féachana féideartha a neartú trí bhealaí dáileacháin agus ardáin.

 • Polasaí: Tacaíocht trí fhóraim phlé beartais/malartuithe, staidéir agus tuarascálacha. Gníomhaíochtaí for-rochtana agus saincheisteanna cothrománacha amhail glasú, éagsúlacht, inscne, cuimsiú, nuálaíocht a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais