Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogramma “MEDIA” 2021. gadā atzīmē savu 30. gadadienu!

Eiropas Komisija uzsāk komunikācijas kampaņu, lai atzīmētu 30 gadus ilgu atbalstu audiovizuālajai nozarei. Tā arī paziņos par jauno programmu “Radošā Eiropa” MEDIA laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

Pēdējos 30 gados programma “Radošā Eiropa” ir atbalstījusi Eiropas kino un audiovizuālās nozares, palīdzot profesionāļiem veidot viņu stāstus par dzīvi un plašu izplatīšanu Eiropā un ārpus tās. Ar lepnumu par kopīgajiem centieniem un izcilajiem sasniegumiem, ko šajos gados guvusi Eiropas audiovizuālā kopiena, MEDIA sagatavoja šo video, lai ar nozares pārstāvjiem atzīmētu tā gadadienu.

Šis otrais videoklips, kas paredzēts plašai auditorijai, parāda, kāpēc programma MEDIA jau 30 gadus atbalsta audiovizuālo nozari. Neraugoties uz nenovērtējamiem Eiropas talantiem, daudziem ražojumiem ir grūti sasniegt savu auditoriju. Plašsaziņas līdzekļi palīdz cilvēkiem atrast stāstus, jo ir paredzēts, ka stāsti tiks kopīgoti.

Sociālajos plašsaziņas līdzekļos kampaņa ir vērsta uz audiovizuālās nozares izskaidrošanu, jo īpaši izmantojot jaunās sērijas Instagram tematiskās epizodes “Eiropas satura ainas — kā ES atbalsts pārvēršas stāstos”. Mērķis ir palīdzēt skatītājiem labāk saprast, kā ES atbalsta audiovizuālos un filmu projektus uz vietas.

Par MEDIA

Programmas “Radošā Eiropa” apakšprogramma “MEDIA” atbalsta Eiropas filmu un audiovizuālo nozari to darba izstrādē, izplatīšanā un popularizēšanā. Tā palīdz uzsākt un izplatīt projektus ar Eiropas dimensiju un starptautisku potenciālu ceļot ārpus valstu un Eiropas robežām. Tās finansēšanas darbības sniedz atbalstu audiovizuālajiem darbiem, tostarp filmām, televīzijas seriāliem, dokumentālām filmām, videospēlēm un iegremdējošam saturam, kā arī kinoteātriem, festivāliem un tirgiem. Tā arī veicina Eiropas talantu sekmēšanu, izmantojot mācību programmas, kā arī izglītošanu par kino, mantojumu un auditorijas piesaistīšanu.

“MEDIA” ietekme katru gadu ir...

 • Vairāk nekā 2400 speciālistu apmācība
 • Vairāk nekā filmu, televīzijas seriālu un videospēļu izstrāde
 • Vairāk nekā 300 filmu izplatīšana
 • Uzrunāt 3,5 miljonus cilvēku festivālos
 • Atbalsts vairāk nekā 1100 kinoteātru 34 valstīs
 • Pieskaršanās 65 miljoniem cilvēku pāri robežām

Jaunā programma “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam

Plašsaziņas līdzekļi ir nostiprināti, jo īpaši koncentrējoties uz sadarbības palielināšanu ES līmenī, atbalstot kopražojumus, strukturētus tīklus un partnerības, lai izvērstu audiovizuālos uzņēmumus un uzlabotu Eiropas audiovizuālās produkcijas konkurētspēju Eiropas un pasaules līmenī. Plašsaziņas līdzekļu atbalstā tiks ņemtas vērā jaunās tendences, piemēram, papildinot pārrobežu auditoriju skaita pieaugumu augstas kvalitātes televīzijas seriāliem un pieaugošām virtuālās realitātes pieredzes iespējām.

Turklāt jaunā programma ieviesīs dažus jauninājumus, ņemot vērā nozares pašreizējo situāciju un problēmas:

Jauna struktūra jaunai programmai

Lai nodrošinātu lielāku elastību atbalstītajās darbībās un veicinātu sadarbību starp dažādām audiovizuālās vērtības ķēdes daļām, jaunās programmas prioritātes ir strukturētas četrās kopās, kas noteiktas saistībā ar galīgo mērķi, kuru tās plāno sasniegt, proti:

 • Digitālo saturu: Veicināt sadarbību un inovāciju augstas kvalitātes Eiropas audiovizuālo darbu radīšanā un ražošanā, stiprināt neatkarīgo producentu spēju saglabāt tiesības un tos izmantot visā pasaulē, tādējādi stiprinot ES plašsaziņas līdzekļu zīmolus.

  Uzņēmējdarbība: Veicināt uzņēmējdarbības inovāciju, konkurētspēju, mērogojamību un talantus Eiropas audiovizuālajā nozarē, lai stiprinātu tās pozīcijas attiecībā pret tās globālajiem konkurentiem.

 • Mērķauditorija: Stiprināt darbu pieejamību un pamanāmību to potenciālajai auditorijai, izmantojot izplatīšanas kanālus un platformas.

 • Politika: Atbalsts, izmantojot politikas diskusiju/apmaiņas forumus, pētījumus un ziņojumus. Veicināt informatīvus pasākumus un horizontālus jautājumus, piemēram, zaļināšanu, daudzveidību, dzimumu līdztiesību, iekļaušanu, inovāciju.

Papildu informāciju