Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA tähistab 2021. aastal oma 30. aastapäeva!

Euroopa Komisjon käivitab teavituskampaania, et tähistada 30 aasta pikkust toetust audiovisuaalsektorile. Samuti kuulutatakse välja uus programm „Loov Euroopa“ MEDIA, mis kestab aastatel 2021–2027.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

Viimase 30 aasta jooksul on programm „Loov Euroopa“ MEDIA toetanud Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust, aidates spetsialistidel oma lugusid ellu viia ja laialdaselt jagada nii Euroopas kui ka mujal. Olles uhke Euroopa audiovisuaalkogukonna ühiste jõupingutuste ja silmapaistvate saavutuste üle nende aastate jooksul, koostas MEDIA selle video, et tähistada oma aastapäeva tööstusega.

See teine videoklipp, mis on suunatud laiemale publikule, näitab, miks programm MEDIA on toetanud audiovisuaalsektorit 30 aastat. Hoolimata Euroopa hindamatust andest on paljudel filmitootjatel raskusi publikuni jõudmisega. Meedia aitab inimesteni jõuda, sest lood on mõeldud jagamiseks.

Sotsiaalmeedias keskendutakse kampaanias audiovisuaaltööstuse selgitamisele, eelkõige uue Instagrami seeria „Euroopa infosisu stseenide taga – kuidas ELi toetus muutub lugudeks“ temaatiliste episoodide kaudu. Eesmärk on aidata vaatajatel paremini mõista, kuidas EL toetab audiovisuaal- ja filmiprojekte kohapeal.

MEDIA kohta

Programmi „Loov Euroopa“ allprogrammi MEDIA raames toetatakse Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust nende töö arendamisel, levitamisel ja edendamisel. See aitab käivitada ja levitada projekte, millel on Euroopa mõõde ja rahvusvaheline potentsiaal reisida väljapoole riigi ja Euroopa piire. Selle rahastamismeetmetega toetatakse audiovisuaalteoseid, sealhulgas filme, teleseriaale, dokumentaalfilme, videomänge ja immersiivset sisu, ning kinosid, festivale ja turge. Samuti aitab see edendada Euroopa andekaid inimesi koolitusprogrammide kaudu, samuti filmiharidust, pärandit ja publiku arendamist.

MEDIA mõju avaldub igal aastal...

 • Rohkem kui 2400 spetsialisti koolitamine
 • Rohkemate filmide, teleseriaalide ja videomängude väljatöötamine
 • Enam kui 300 filmi levitamine
 • 3,5 miljoni inimeseni jõudmine festivalidel
 • Enam kui 1100 kino toetamine 34 riigis
 • 65 miljonit inimest üle piiri

Uus programm „Loov Euroopa“ MEDIA (2021–2027)

Meediat on tugevdatud, keskendudes koostöö suurendamisele ELi tasandil ühistoodangu, struktureeritud võrgustike ja partnerluste toetamise kaudu, et laiendada audiovisuaalettevõtteid ja suurendada Euroopa audiovisuaaltoodangu konkurentsivõimet Euroopa ja ülemaailmsel tasandil. Meedia toetamisel võetakse arvesse uusi suundumusi, näiteks toetades kvaliteetsete teleseriaalide piiriülese vaatajaskonna kasvu ja virtuaalreaalsuse üha suurenevaid võimalusi.

Lisaks võetakse uue programmiga kasutusele mõned uuendused, võttes arvesse sektori praegust olukorda ja väljakutseid:

 • COVID-19: toetada audiovisuaaltööstuse lühiajalist taastumist ja ümberkujundamist meedia ja audiovisuaalvaldkonna tegevuskava kaudu.
 • Valdkondadevahelised küsimused, nagu keskkonnahoidlikumaks muutmine (kehtestavate sammude astumine kliimaneutraalse audiovisuaalsektori toetamiseks) ning mitmekesisus ja kaasatus väärtusahela kõigis etappides.

Uue programmi jaoks uus struktuur

Selleks et tagada toetatavate meetmete suurem paindlikkus ja soodustada koostööd audiovisuaalse väärtusahela eri osade vahel, on uue programmi prioriteedid üles ehitatud neljale klastrile, mis on määratletud taotletava lõppeesmärgi alusel, nimelt:

 • Sisu: Soodustada koostööd ja innovatsiooni kvaliteetsete Euroopa audiovisuaalteoste loomisel ja tootmisel, tugevdades sõltumatute tootjate suutlikkust säilitada õigusi ja kasutada neid kogu maailmas, tugevdades seeläbi ELi meediamarke.

  Ettevõtjad: Äriinnovatsiooni, konkurentsivõime, skaleeritavuse ja talentideedendamine Euroopa audiovisuaalsektoris, et tugevdada selle positsiooni ülemaailmsete konkurentide suhtes.

 • Vaatajaskond: Suurendada teoste kättesaadavust ja nähtavust nende potentsiaalse vaatajaskonna jaoks levitamiskanalite ja -platvormide kaudu.

 • Poliitika: Toetus poliitiliste arutelude/vahetusfoorumite, uuringute ja aruannete kaudu. Edendada teavitustegevust ja horisontaalseid küsimusi, nagu keskkonnasäästlikumaks muutmine, mitmekesisus, sooline võrdõiguslikkus, kaasamine, innovatsioon.

Lisateave