Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Luova Eurooppa -ohjelman Media-alaohjelman 30-vuotisjuhla vuonna 2021!

Euroopan komissio käynnistää tiedotuskampanjan, jossa juhlistetaan 30-vuotista tukea audiovisuaalialalle. Siinä ilmoitetaan myös uudesta Luova Eurooppa -ohjelman Media-ohjelmasta vuosiksi 2021–2027.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

Luova Eurooppa -ohjelman Media-ohjelma on viimeisten 30 vuoden ajan tukenut eurooppalaista elokuva- ja audiovisuaaliteollisuutta ja auttanut ammattilaisia tekemään tarinoitaan elämästä ja levittämään niitä laajalti Euroopassa ja sen ulkopuolella. Media on ylpeä Euroopan audiovisuaalialan kollektiivisista ponnisteluista ja merkittävistä saavutuksista näiden vuosien aikana, ja se on tuottanut tämän videon juhlistaakseen alan vuosipäivää.

Tämä toinen video, joka on suunnattu suurelle yleisölle, osoittaa, miksi Media-ohjelma on tukenut audiovisuaalialaa 30 vuoden ajan. Arvokkaasta eurooppalaisesta lahjakkuudesta huolimatta monilla tuotannoilla on vaikeuksia saavuttaa yleisöään. Tiedotusvälineet auttavat ihmisiä tutustumaan tarinoihin, koska ”Tarjoja on tarkoitus jakaa.”

Sosiaalisessa mediassa kampanjassa keskitytään selittämään audiovisuaalialaa erityisesti uuden Instagram-sarjan aihekohtaisissa jaksoissa ”Behind the places of European content – How EU supports transforms in tarries”. Tavoitteena on auttaa katsojia ymmärtämään paremmin, miten EU tukee audiovisuaali- ja elokuvahankkeita kentällä.

Tietoa Media-ohjelmasta

Luova Eurooppa -ohjelman Media-alaohjelmasta tuetaan Euroopan elokuva- ja audiovisuaaliteollisuutta niiden työn kehittämisessä, levittämisessä ja edistämisessä. Se auttaa käynnistämään ja jakamaan hankkeita, joilla on eurooppalainen ulottuvuus ja joilla on kansainvälisiä mahdollisuuksia matkustaa kansallisten ja Euroopan rajojen ulkopuolelle. Sen rahoitustoimilla tuetaan audiovisuaalisia teoksia, kuten elokuvia, televisiosarjoja, dokumentteja, videopelejä ja immersiivistä sisältöä, sekä elokuvateattereita, festivaaleja ja markkinoita. Se edistää myös eurooppalaisten lahjakkuuksien kasvattamista koulutusohjelmien avulla sekä elokuvakasvatusta, kulttuuriperintöä ja yleisöpohjan kehittämistä.

Media-ohjelma vaikuttaa joka vuosi...

 • Kouluttaa yli 2400 ammattilaista
 • Enemmän kuin elokuvia, televisiosarjoja ja videopelejä
 • Yli 300 elokuvan jakelu
 • 3,5 miljoonan ihmisen tavoittaminen festivaaleilla
 • Yli 1100 elokuvateatterin tukeminen 34 maassa
 • 65 miljoonan ihmisen kohtaaminen yli rajojen

Uusi Luova Eurooppa -ohjelma Media 2021–2027

Tiedotusvälineitä on vahvistettu erityisesti keskittymällä lisäämään yhteistyötä EU:n tasolla tukemalla yhteistuotantoja, jäsenneltyjä verkostoja ja kumppanuuksia audiovisuaalialan yritysten laajentamiseksi ja eurooppalaisen audiovisuaalisen tuotannon kilpailukyvyn parantamiseksi eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Tiedotusvälineille annettavassa tuessa otetaan huomioon uudet suuntaukset esimerkiksi tukemalla korkealaatuisten tv-sarjojen rajatylittävän yleisön kasvua ja virtuaalitodellisuuskokemusten lisääntymistä.

Lisäksi uudessa ohjelmassa otetaan käyttöön joitakin uutuuksia, joissa otetaan huomioon alan nykyinen tilanne ja haasteet:

Uusi ohjelma, uusi rakenne

Jotta varmistettaisiin tuettujen toimien joustavoittaminen ja kannustettaisiin yhteistyöhön audiovisuaalisen arvoketjun eri osien välillä, uuden ohjelman painopisteet rakentuvat neljään klusteriin, jotka on määritelty niiden lopullisen tavoitteen ympärille:

 • Sisältö: Edistetään yhteistyötä ja innovointia korkealaatuisten eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten luomisessa ja tuotannossa, vahvistetaan riippumattomien tuottajien valmiuksia säilyttää oikeudet ja hyödyntää niitä maailmanlaajuisesti ja vahvistetaan siten EU:n mediabrändiä.

  Liiketoiminta: Yritysten innovoinnin, kilpailukyvyn, skaalattavuuden ja lahjakkuuksienedistäminen Euroopan audiovisuaalialalla sen aseman vahvistamiseksi maailmanlaajuisiin kilpailijoihin nähden.

 • Yleisö: Vahvistetaan teosten saavutettavuutta ja näkyvyyttä niiden potentiaaliselle yleisölle jakelukanavien ja alustojen avulla.

 • Politiikka: Tuki poliittisilla keskusteluilla/vaihtofoorumeilla, selvityksillä ja raporteilla. Edistetään tiedotustoimia ja horisontaalisia kysymyksiä, kuten viherryttämistä, monimuotoisuutta, tasa-arvoa, osallisuutta ja innovointia.

Lisätietoja