Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Offentliggørelse

Workshop mellem EU og USA om kunstig intelligens og digitale tvillinger skaber tættere samarbejdsmuligheder

EU's og USA's deltagere drøftede emner af fælles interesse inden for kunstig intelligens (AI) og digitale tvillinger for at intensivere samarbejdet om at tackle den fælles udfordring med tilpasning til klimaændringer.

A globe with EU and US flags

European Commission

Workshoppen, der blev afholdt online den 26. og 27. juni, blev afholdt i forbindelse med den nyligt undertegnede administrative aftale mellem EU og USA om AI. Workshoppen udgjorde en platform for drøftelser og videndeling mellem politiske beslutningstagere, videnskabsfolk og forskere og fremhævede digitale tvillingers forandringspotentiale som et politisk redskab til at udnytte AI's styrke til evidensbaseret beslutningstagning. I tæt forbindelse med EU's Destination Earth initiativ og lignende bestræbelser i USA fokuserede workshoppen på at identificere konkrete samarbejdsmål og næste skridt inden for en række specifikke emner af fælles interesse. Workshoppen markerede en vigtig milepæl i samarbejdet mellem EU og USA om banebrydende teknologier såsom kunstig intelligens og digitale tvillinger i jordsystemet til tilpasning til klimaændringer.

Thomas Skordas, vicegeneraldirektør for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (CNECT), og Michael Morgan, USA's nationale minister for oceanisk og atmosfærisk administration (NOAA), understregede i deres indledende bemærkninger betydningen af samarbejde om initiativer til håndtering af virkningerne af klimaændringer. De fremhævede begge det fælles tilsagn om at arbejde sammen om at fremme bæredygtige og innovative løsninger gennem kunstig intelligens og digitale tvillingesystemer til jorden.

Under workshoppen drøftede over 60 deltagere fire forhåndsudpegede emner af fælles interesse:

  1. Dataadgang, -anvendelse og -udveksling
  2. Beregn ressourcer til kunstig intelligens/digitale tvillinger
  3. Samarbejde om rammer for kunstig intelligens/digitale tvillinger og softwareværktøjer
  4. Sikring af virkninger for almenvellet

Deltagerne udvekslede også synspunkter om de tekniske, juridiske og etiske udfordringer, som udviklingen af digitale tvillinger til jordvidenskab udgør, samt betydningen af brugerengagement gennem fælles design og samarbejde.

Deltagerne i workshoppen anerkendte det presserende behov for samarbejde i forbindelse med initiativerne om digitale tvillingesystemer for jorden.  Workshoppen foreslog, at der oprettes et praksisfællesskab med fokus på kritisk informationsudveksling i et meget dynamisk miljø. Deltagerne anerkendte behovet for et omfattende samarbejde om fælles praksis vedrørende dataudveksling og -adgang, modeludvikling og kommunikation om forudsigelser. For at behandle de afgørende emner indvirkning, skabelse for samfundet, usikkerhed og risikokommunikation vil der blive afholdt en bredere workshop for at drøfte fælles strategier og undersøge fælles anvendelsestilfælde for at lette dette.

De identificerede næste skridt afspejler den fælles indsats mellem EU og USA, der udnytter den administrative aftale mellem EU og USA om kunstig intelligens og drøftelserne i Rådet for Teknologi og Handel (TTC). De fungerer som et inspirerende eksempel på globalt samarbejde om at tackle en af vor tids største udfordringer.