Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Radionica EU-a i SAD-a o umjetnoj inteligenciji i digitalnim blizancima otvara mogućnosti za bližu suradnju

Sudionici i sudionice iz EU-a i SAD-a raspravljali su o temama od zajedničkog interesa u području umjetne inteligencije i digitalnih blizanaca kako bi se pojačala suradnja u rješavanju zajedničkog izazova prilagodbe klimatskim promjenama.

A globe with EU and US flags

European Commission

Radionica, održana putem interneta 26. i 27. lipnja, organizirana je u kontekstu nedavno potpisanog administrativnog dogovora između EU-a i SAD-a o temi AI. Radionica je poslužila kao platforma za raspravu i razmjenu znanja među tvorcima politika, znanstvenicima i istraživačima, naglašavajući transformacijski potencijal digitalnih blizanaca kao političkog alata za iskorištavanje moći umjetne inteligencije za donošenje odluka na temelju dokaza. U bliskoj povezanosti s inicijativom EU-a Odredište Zemlja i sličnim naporima u SAD-u, radionica je bila usmjerena na utvrđivanje konkretnih ciljeva suradnje i sljedećih koraka u vezi s nizom posebnih tema od zajedničkog interesa. Radionica je označila važnu prekretnicu u suradnji EU-a i SAD-a u području najsuvremenijih tehnologija, kao što su umjetna inteligencija i digitalni blizanci Zemljinog sustava za prilagodbu klimatskim promjenama.

U uvodnim napomenama Thomas Skordas, zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (CNECT), i dr. Michael Morgan, pomoćnik ministra trgovine za promatranje i predviđanje okoliša u američkoj Nacionalnoj oceanskoj i atmosferi ( NOAA), naglasili su važnost suradnje na inicijativama koje se bave učincima klimatskih promjena. Obje su istaknule zajedničku predanost zajedničkom radu na promicanju održivih i inovativnih rješenja s pomoću umjetne inteligencije i digitalnih blizanaca za zemaljske sustave.

Tijekom radionice više od 60 sudionika raspravljalo je o pitanjima u vezi s četirima prethodno utvrđenim temama od zajedničkog interesa:

  1. Pristup podacima, njihova uporaba i razmjena
  2. Izračunati resurse za umjetnu inteligenciju/digitalne blizane
  3. Suradnja u području okvira i softverskih alata u području umjetne inteligencije/digitalnih blizanaca
  4. Osiguravanje učinka za javno dobro

Sudionici su razmijenili i mišljenja o tehničkim, pravnim i etičkim izazovima koje predstavlja razvoj digitalnih blizanaca za znanost o Zemlji, kao i o važnosti uključivanja korisnika putem zajedničkog osmišljavanja i suradnje.

Sudionici radionice prepoznali su hitnu potrebu za suradnjom u inicijativama o digitalnim blizinama za zemaljski sustav.  Na radionici je predloženo stvaranje zajednice prakse usmjerene na razmjenu ključnih informacija u vrlo dinamičnom okruženju. Sudionici su prepoznali potrebu za sveobuhvatnom suradnjom na zajedničkim praksama u pogledu razmjene podataka i pristupa podacima, razvoja modela i priopćavanja predviđanja. Kako bi se razmotrile ključne teme učinka, stvaranja za društvo, nesigurnosti i obavješćivanja o rizicima, organizirat će se šira radionica na kojoj će se raspravljati o zajedničkim strategijama i istraživati slučajevi zajedničke uporabe kako bi se to olakšalo.

U utvrđenim sljedećim koracima odražavaju se suradnički napori partnera iz EU-a i SAD-a, čime se iskorištava administrativni sporazum između EU-a i SAD-a o umjetnoj inteligenciji i rasprave Vijeća za tehnologiju i trgovinu (TTC). One služe kao nadahnjujući primjer za globalnu suradnju u rješavanju jednog od najvećih izazova našeg doba.