Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

ELi ja USA seminar tehisintellekti ja digitaalsete mestide teemal loob tihedamad koostöövõimalused

ELi ja USA osalejad arutasid vastastikust huvi pakkuvaid teemasid seoses tehisintellekti ja digitaalsete mestidega, et tõhustada koostööd kliimamuutustega kohanemise ühise probleemi lahendamisel.

A globe with EU and US flags

European Commission

26. ja 27. juunil veebis toimunud seminar korraldati hiljuti allkirjastatud ELi ja USA halduskokkuleppe A I raames. Seminar andis poliitikakujundajatele, teadlastele ja teadlastele platvormi aruteludeks ja teadmiste jagamiseks, rõhutades digiteisikute ümberkujundavat potentsiaali poliitikavahendina tehisintellekti mõjuvõimu kasutamiseks tõenduspõhiste otsuste tegemisel. Seminaril, mis oli tihedalt seotud ELi algatusega „Destination Earth“ ja sarnaste jõupingutustega USAs, keskenduti konkreetsete koostööeesmärkide kindlaksmääramisele ja edasistele sammudele mitmetel vastastikust huvi pakkuvatel konkreetsetel teemadel. Seminar tähistas olulist verstaposti ELi ja USA koostöös tipptasemel tehnoloogiate valdkonnas, nagu tehisintellekt ja Maa-süsteemi digitaalsed kaksikud kliimamuutustega kohanemiseks.

Avasõnavõtus rõhutasid Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi (CNECT) asepeadirektor Thomas Skordas ning USA riikliku ookeani- ja atmosfäärivalitsuse (NOAA) keskkonnaseire ja -ettevalmistuse asesekretär dr Michael Morgan koostöö tähtsust seoses algatustega, mis käsitlevad kliimamuutuste mõju. Mõlemad rõhutasid ühist pühendumust teha koostööd kestlike ja uuenduslike lahenduste edendamiseks tehisintellekti ja Maa süsteemide digitaalsete mestide kaudu.

Seminari käigus arutasid üle 60 osaleja küsimusi nelja eelnevalt kindlaks määratud vastastikust huvi pakkuva teema kohta:

  1. Andmetele juurdepääs, nende kasutamine ja vahetamine
  2. Tehisintellekti/digitaalsete mestide jaoks vajalike ressursside arvutamine
  3. Koostöö tehisintellekti/digitaalsete mestide raamistike ja tarkvaravahendite valdkonnas
  4. Avalikule hüvele avalduva mõju tagamine

Osalejad vahetasid arvamusi ka tehniliste, õiguslike ja eetiliste probleemide üle, mida Maateaduse digiteisikute arendamine endast kujutab, ning kasutajate kaasamise tähtsuse üle ühise kavandamise ja koostöö kaudu.

Seminaril osalejad tunnistasid tungivat vajadust teha koostööd algatustes „Digital Twins for Earth System“.  Seminaril tehti ettepanek luua praktikakogukond, mis keskenduks kriitilise tähtsusega teabe jagamisele väga dünaamilises keskkonnas. Osalejad tunnistasid vajadust ulatusliku koostöö järele andmevahetuse ja andmetele juurdepääsu, mudelite arendamise ja prognoosidest teavitamise ühiste tavade valdkonnas. Selleks et käsitleda olulisi teemasid nagu mõju, ühiskonna loomine, ebakindlus ja riskiteavitus, korraldatakse laiem seminar, et arutada ühiseid strateegiaid ja uurida ühiskasutuse juhtumeid, et seda hõlbustada.

Järgmised kindlaksmääratud sammud kajastavad ELi ja USA partnerite ühiseid jõupingutusi, võimendades ELi ja USA vahelist tehisintellekti käsitlevat halduskokkulepet ning tehnoloogia- ja kaubandusnõukogu arutelusid. Need on inspireeriv näide ülemaailmsest koostööst, et lahendada üks meie aja suurimaid probleeme.