Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Harmonisering af frekvensressourcer med henblik på øget konnektivitet: klar til 5G og innovation

Kommissionen har vedtaget gennemførelsesafgørelser for at sikre, at EU's radiofrekvenspolitik imødekommer den stigende efterspørgsel efter bredbånd og innovative digitale applikationer.

graphic showing digits and waves

iStock photo Getty Images plus

Dette initiativ gør 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet tilgængelige for 5G-applikationer. Dette vil muliggøre bedre konnektivitet for kritiske applikationer inden for sundhedsovervågning, -diagnosticering og -pleje; intelligente hjem og optimeret energiforbrug og opkoblet og automatiseret mobilitet med henblik på sikrere og mere effektive transportsystemer.

Sideløbende med de harmoniserede "pionerbånd" til 5G har Frekvenspolitikgruppen identificeret behovet for at sikre, at de frekvensbånd, der allerede er harmoniseret for 2G, 3G og 4G, også er egnede til 5G-brug. Ifølge 5G-handlingsplanen skal 5G-net senest i 2025 dække alle byområder og større transportruter.

Kommissionen vedtog også gennemførelsesafgørelser for at forbedre de tekniske vilkår for frekvensanvendelse til kortdistanceudstyr og wi-fi.

Avanceret og forbedret konnektivitet er et centralt mål i det digitale årti 2030, som Kommissionen har foreslået, og hvor 5G bør dække alle befolkede områder, og alle husstande i EU bør have adgang til gigabitkonnektivitet senest i 2030. Opgraderede, hurtige og pålidelige netværk vil være springbrættet for den rettidige digitale omstilling og for at muliggøre bedre tjenester og produkter i hele Europa.

Flere oplysninger

EU's radiofrekvenspolitik