Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Harmonizacja widma w celu poprawy łączności: gotowość na 5G i innowacje

Komisja przyjęła decyzje wykonawcze w celu zapewnienia, aby unijna polityka w zakresie widma radiowego odpowiadała rosnącemu zapotrzebowaniu na łącza szerokopasmowe i innowacyjne zastosowania cyfrowe.

graphic showing digits and waves

iStock photo Getty Images plus

Dzięki tej inicjatywie pasma 900 MHz i 1 800 MHz są dostępne do użytku również w zastosowaniach 5G. Umożliwi to lepszą łączność w kluczowych zastosowaniach w monitorowaniu, diagnostyce i opiece zdrowotnej; inteligentne domy i optymalne zużycie energii; oraz oparta na sieci i zautomatyzowana mobilność na rzecz bezpieczniejszych i wydajniejszych systemów transportu.

Oprócz zharmonizowanych „pasm pionowych” dla sieci 5G Zespół ds. Polityki Spektrum Radiowego stwierdził potrzebę zapewnienia, aby pasma częstotliwości już zharmonizowane dla 2G, 3G i 4G również nadawały się do użytku 5G. Zgodnie z planem działania dotyczącym sieci 5G do 2025 r. sieci 5G powinny obejmować wszystkie obszary miejskie i główne szlaki transportowe.

Komisja przyjęła również decyzje wykonawcze w celu poprawy warunków technicznych wykorzystania widma na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu i Wi-Fi.

Zaawansowana i ulepszona łączność jest kluczowym celem cyfrowej dekady 2030 zaproponowanej przez Komisję, zgodnie z którą sieć 5G powinna obejmować wszystkie obszary zaludnione, a wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć dostęp do łączności gigabitowej do 2030 r. Zmodernizowane, szybkie i niezawodne sieci będą punktem wyjścia dla szybkiej transformacji cyfrowej i zapewnienia lepszych usług i produktów w całej Europie.

Więcej informacji

Polityka UE w zakresie widma radiowego