Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Spektro derinimas geresniam junglumui: pasirengimas 5G ir inovacijoms

Komisija priėmė įgyvendinimo sprendimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad ES radijo spektro politika atitiktų augančią plačiajuosčio ryšio ir naujoviškų skaitmeninių prietaikų paklausą.

graphic showing digits and waves

iStock photo Getty Images plus

Pagal šią iniciatyvą 900 MHz ir 1 800 MHz juostos gali būti naudojamos ir 5G prietaikoms. Tai sudarys sąlygas geriau sujungti ypatingos svarbos taikomąsias programas sveikatos stebėsenos, diagnostikos ir priežiūros srityse; pažangieji namai ir optimizuotas energijos vartojimas; ir susietasis bei automatizuotas susisiekimas siekiant saugesnių ir veiksmingesnių transporto sistemų.

Radijo spektro politikos grupė nustatė, kad kartu su suderintomis 5G diapazono juostomis reikia užtikrinti, kad 2G, 3G ir 4G dažnių juostos taip pat būtų tinkamos naudoti 5G. Pagal 5G veiksmų planą iki 2025 m. 5G tinklai turėtų apimti visas miestų teritorijas ir pagrindinius transporto maršrutus.

Komisija taip pat priėmė įgyvendinimo sprendimus, kuriais siekiama pagerinti radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose ir belaidžio vietinio tinklo (Wi-Fi) įrenginiuose technines sąlygas.

Pažangus ir geresnis junglumas yra pagrindinis Komisijos pasiūlyto 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslas, pagal kurį 5G ryšys turėtų apimti visas apgyvendintas vietoves, o visi ES namų ūkiai iki 2030 m. turėtų turėti prieigą prie gigabitinio junglumo. Atnaujinti, greiti ir patikimi tinklai bus atspirties taškas siekiant laiku pereiti prie skaitmeninės transformacijos ir užtikrinti geresnes paslaugas ir produktus visoje Europoje.

Daugiau informacijos

ES radijo spektro politika