Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Adgang til og tilgængelighed af audiovisuelt indhold i hele EU

Kommissionen fører en dialog med den audiovisuelle sektor for at forbedre adgangen til og tilgængeligheden af audiovisuelt indhold i hele EU.

    ""

© iStock by Getty Images -1165856829 Pogonici

Dialogen om adgang til og tilgængelighed af audiovisuelt indhold er en central del af handlingsplanen for medier og audiovisuelle medier, der har til formål at støtte genopretningen og omstillingen af mediesektoren og den audiovisuelle sektor.

Efter rundbordsdiskussionen på højt plan med kommissær Breton afholder Kommissionen en række interessentmøder, der samler repræsentanter for den audiovisuelle sektor og forbrugerorganisationer. Det første møde fandt sted den 9. november 2021, hvor Kommissionen fremlagde målene for og tilrettelæggelsen af dialogen. Se den fulde liste over deltagere (.pdf)

Dialogen bør bidrage til at identificere konkrete brancheledede løsninger for at øge antallet og mangfoldigheden af audiovisuelle værker, der er tilgængelige online i hver medlemsstat, og lette forbrugernes adgang til audiovisuelt indhold i hele EU. De forskellige segmenter af den audiovisuelle sektor er repræsenteret i dialogens møder, herunder forfattere, producenter, distributører, tv-selskaber, tv-operatører, uafhængige og globale VOD-tjenester, filmfonde og forbrugerorganisationer.

Møderapporter og præsentationer

Første møde

Andet møde

Tredje møde

Skriftlige bidrag

I juni 2022 skrev Kommissionen til deltagerne i dialogen og anmodede dem om at fremsætte forslag til konkrete foranstaltninger eller en køreplan, hvori den redegjorde for de skridt, de agter at tage for at bidrage til at forbedre onlinetilgængeligheden og den grænseoverskridende adgang til audiovisuelle værker i hele EU. Kommissionens tjenestegrene har indtil videre modtaget følgende bidrag:

Se også

Det store billede

Den europæiske handlingsplan for medier og audiovisuelle medier

Handlingsplanen for medier og audiovisuelle medier har til formål at styrke de europæiske medier og bidrage til at bevare europæisk kulturel og teknologisk autonomi i det digitale årti.

Se også

"Nyhedsinitiativet"

Et frit, levedygtigt og pluralistisk mediemiljø er nøglen til at holde borgerne informeret, drage magt til ansvar og styrke åbne, demokratiske samfund.

Værktøj til finansiering af audiovisuelle medier og nyhedsmedier

Formålet med det interaktive kortlægningsværktøj er at lette adgangen til EU-relaterede finansielle støttemekanismer. Den indeholder oplysninger om finansieringsmuligheder for enheder fra både den audiovisuelle sektor og nyhedsmediesektoren. Det vil hjælpe mediemarkedsaktørerne...