Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Přístup k audiovizuálnímu obsahu a jeho dostupnost v celé EU

Komise vede dialog s audiovizuálním odvětvím s cílem zlepšit přístup k audiovizuálnímu obsahu a jeho dostupnost v celé EU.

    ’’’

© iStock by Getty Images -1165856829 Pogonici

Dialog o přístupu k audiovizuálnímu obsahu a jeho dostupnosti je klíčovou součástí akčního plánu pro sdělovací prostředky a audiovizuální oblast, jehož cílem je podpořit oživení a transformaci mediálního a audiovizuálního odvětví.

V návaznosti na kulatý stůl na vysoké úrovni s komisařem Bretonem pořádá Komise řadu setkání zúčastněných stran, na nichž se sejdou zástupci audiovizuálního odvětví a spotřebitelských organizací. První zasedání se konalo dne 9. listopadu 2021, na němž Komise představila cíle a organizaci dialogu. Zobrazit úplný seznam účastníků (.pdf)

Dialog by měl pomoci určit konkrétní řešení vedená průmyslem s cílem zvýšit počet a rozmanitost audiovizuálních děl dostupných online v každém členském státě a usnadnit spotřebitelům přístup k audiovizuálnímu obsahu v celé EU. Různé segmenty audiovizuálního odvětví jsou zastoupeny na setkáních dialogu, včetně autorů, výrobců, distributorů, provozovatelů vysílání, televizních operátorů, nezávislých a globálních služeb VOD, filmových fondů a spotřebitelských organizací.

Zprávy ze zasedání a prezentace

První setkání

Druhé setkání

Třetí setkání

Písemné příspěvky

V červnu 2022 zaslala Komise účastníkům dialogu dopis, v němž je požádala, aby předložili návrhy konkrétních opatření nebo plánu, v nichž představí kroky, které hodlají podniknout s cílem přispět ke zlepšení dostupnosti audiovizuálních děl online a přeshraničnímu přístupu k audiovizuálním dílům v celé EU. Útvary Komise dosud obdržely tyto příspěvky:

Související obsah

Souvislosti

Evropský akční plán pro sdělovací prostředky a audiovizuální oblast

Cílem akčního plánu pro sdělovací prostředky a audiovizuální oblast (MAAP) je posílit evropská média a pomoci zachovat evropskou kulturní a technologickou autonomii v digitální dekádě.

Viz také

„Iniciativa pro novinky“

Svobodné, životaschopné a pluralitní mediální prostředí je klíčem k informování občanů, držení pravomoci k odpovědnosti a posílení otevřených demokratických společností.