Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Dostęp do treści audiowizualnych i ich dostępność w całej UE

Komisja prowadzi dialog z sektorem audiowizualnym w celu poprawy dostępu do treści audiowizualnych i ich dostępności w całej UE.

Dialog na temat dostępu i dostępności treści audiowizualnych stanowi kluczowy element planu działania w dziedzinie mediów i sektora audiowizualnego, którego celem jest wspieranie odbudowy i transformacji sektora mediów i sektora audiowizualnego.

W następstwie okrągłego stołu wysokiego szczebla z udziałem komisarza Bretona Komisja organizuje szereg spotkań zainteresowanych stron, w których spotykają się przedstawiciele sektora audiowizualnego i organizacji konsumenckich. Pierwsza sesja odbyła się 9 listopada 2021 r., podczas której Komisja przedstawiła cele i organizację dialogu. Zobacz pełną listę uczestników (.pdf)

Dialog powinien pomóc w określeniu konkretnych rozwiązań branżowych mających na celu zwiększenie liczby i różnorodności utworów audiowizualnych dostępnych online w każdym państwie członkowskim oraz ułatwienie konsumentom dostępu do treści audiowizualnych w całej UE. W spotkaniach dialogu reprezentowane są różne segmenty sektora audiowizualnego, w tym autorzy, producenci, dystrybutorzy, nadawcy, operatorzy telewizyjni, niezależne i globalne usługi VOD, fundusze filmowe i organizacje konsumenckie.

Sprawozdania ze spotkań i prezentacje

Pierwsze spotkanie

Drugie spotkanie

Trzecie spotkanie

Uwagi pisemne

W czerwcu 2022 r. Komisja zwróciła się do uczestników dialogu z prośbą o przedłożenie propozycji konkretnych działań lub planu działania przedstawiającego kroki, które zamierzają podjąć, aby przyczynić się do poprawy dostępności online i transgranicznego dostępu do utworów audiowizualnych w całej UE. Służby Komisji otrzymały dotychczas następujące uwagi:

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Europejski plan działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego

Plan działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego (MAAP) ma na celu pobudzenie europejskich mediów i pomoc w utrzymaniu europejskiej autonomii kulturowej i technologicznej w cyfrowej dekadzie.

Zobacz też

„Inicjatywa Nowości”

Wolne, rentowne i pluralistyczne środowisko medialne ma kluczowe znaczenie dla informowania obywateli, posiadania władzy do odpowiedzialności i wzmacniania otwartych, demokratycznych społeczeństw.