Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bulgarien i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Bulgarien, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Bulgariens flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Bulgarien i DESI, der viser en placering på 26 og en score på 37,7

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017

Europas digitale statusrapport (EDPR) kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og give en vigtig feedbacksløjfe for politikudformningen på EU-plan.

EDPR-profil for Bulgarien: Download PDF (EN) eller Download PDF (BG) EDPR telekommunikationsfaktablade: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Bulgarien er nr. 27 i Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Bulgarien gjorde fremskridt med at forbedre sin bredbåndsinfrastruktur og udviklingen af åbne data. Dens lave resultater inden for digitale færdigheder, digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester fungerer imidlertid som en bremse for den videre udvikling af Bulgariens digitale økonomi og samfund.

Desi profil af Bulgarien: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (BG)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen som pdf (EN) oversigt pdf (BG)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (BG)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

*EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også