Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bolgarija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejše analize in podatke za digitalizacijo v Bolgariji, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava in drugo.

    zastava Bolgarije

Publikacije za leto 2022

Grafični pregled Bolgarije v DESI, ki prikazuje razvrstitev 26 in oceno 37,7

Publikacije za leto 2021

Publikacije za leto 2020

Publikacije za leto 2019

Publikacije za leto 2018

Poročilo o digitalnem napredku Evrope za leto 2017

Poročilo o evropskem poročilu o digitalnem napredku (EDPR) združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Digital Economy and Society Index) s političnimi vpogledi v posamezne države, kar nam omogoča spremljanje napredka vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavlja pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Profil EDPR za Bolgarijo: Prenesite PDF (EN) ali prenesite informativne liste o telekomunikacijah PDF (BG) EDPR: Prenesite PDF (EN)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Bolgarija se uvršča na 27. mesto po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI). Bolgarija je napredovala pri izboljšanju širokopasovne infrastrukture in razvoju odprtih podatkov. Vendar njegova slaba uspešnost na področju digitalnih znanj in spretnosti ter digitalizacija podjetij in javnih storitev zavirata nadaljnji razvoj bolgarskega digitalnega gospodarstva in družbe.

Desi profil Bolgarije: Prenesite celoten profil PDF (EN) ali prenesite povzetek PDF (BG)

2016 Publikacije

Prenesite profil države kot pdf (EN); povzetek pdf (BG)

Prenesite glavne kazalnike države kot predstavitev točke moči (EN)

Poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR*) v obliki dokumenta pdf (EN) (BG)

Prenesite informativne liste o telekomunikacijah EDPR kot pdf (EN)

*Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe – uspešnost držav pri digitalizaciji

V teh poročilih so predstavljeni podatki iz držav EU na področjih, kot so človeški kapital, povezljivost, vključevanje digitalne tehnologije in digitalne javne storitve.

Glej tudi