Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Bulgarija fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali

Hawnhekk sib l-aktar analiżi u data reċenti għad-diġitalizzazzjoni fil-Bulgarija, li jkopru suġġetti bħall-konnettività, il-ħiliet diġitali, il-gvern elettroniku, u aktar.

    bandiera tal-Bulgarija

Il-Kummissjoni Ewropea ilha timmonitorja l-progress diġitali tal-Istati Membri permezz tar-rapporti tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) mill-2014. Mill-2023, u f’konformità mal-Programm ta’ Politika dwar id-Deċennju Diġitali għall-2030, id- DESI issa huwa integrat fir-rapport dwar l-Istat tad-Deċennju Diġitali u jintuża biex jimmonitorja l-progress lejn il-miri diġitali. Tista’ wkoll tirreferi speċifikament għar- rapporti tal-pajjiżi

Pubblikazzjonijiet 2022

Ħarsa ġenerali grafika lejn il-Bulgarija fid-DESI li turi klassifikazzjoni ta’ 26 u punteġġ ta’ 37.7

Pubblikazzjonijiet 2021

Pubblikazzjonijiet tal-2020

Pubblikazzjonijiet tal-2019

Pubblikazzjonijiet 2018

Ir-Rapport ta’ Progress Diġitali tal-Ewropa 2017

Ir-rapport tal-Ewropa dwar il-Progress Diġitali (EDPR) jgħaqqad l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali) ma’ għarfien ta’ politika speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu kont tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirku ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Profil EDPR tal-Bulgarija: Niżżel PDF (EN) jew Niżżel PDF (BG)skedi informattivi tat-telekomunikazzjoni
EDPR: Niżżel PDF (EN)

Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali 2017

Il-Bulgarija tinsab fis-27 post fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI) 2017. Il-Bulgarija għamlet progress fit-titjib tal-infrastruttura tal-broadband tagħha u fl-iżviluppi tad-dejta miftuħa. Madankollu, il-prestazzjoni baxxa tagħha fil-ħiliet diġitali, id-diġitalizzazzjoni tan-negozji u tas-servizzi pubbliċi qed ixekklu l-iżvilupp ulterjuri tal-ekonomija u s-soċjetà diġitali tal-Bulgarija.

Profil Desi tal-Bulgarija: Niżżel il- profil sħiħ PDF (EN) jew iddawnlowdja s- sommarju PDF (BG)

Pubblikazzjonijiet 2016

Niżżel il-profil tal-pajjiż bħala pdf (EN); sommarju pdf (BG)

Niżżel l-indikaturi ewlenin tal-pajjiż bħala preżentazzjoni bil-power point (EN)

Niżżel ir-rapport tal-pajjiż tar-Rapport Ewropew dwar il-Progress Diġitali (EDPR*) bħala pdf (EN) (BG)

Niżżel l-iskedi informattivi tat-telekomunikazzjoni tal-EDPR bħala pdf (EN)

*Ir-rapport tal-EDPR jgħaqqad l-evidenza kwantitattiva mid-DESI (Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali) ma’ għarfien ta’ politika speċifiku għall-pajjiż, li jippermettilna nżommu kont tal-progress li sar f’termini ta’ diġitalizzazzjoni minn kull Stat Membru u jipprovdi ċirku ta’ feedback importanti għat-tfassil tal-politika fil-livell tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-prestazzjoni tal-pajjiżi fid-diġitalizzazzjoni

Ir-rapporti tal-pajjiżi tad-Deċennju Diġitali tal-2023 jiddeskrivu kif kull Stat Membru qed jagħmel fir-rigward tal-punti kardinali tad-Deċennju Diġitali: Il-Ħiliet Diġitali, l-Infrastrutturi Diġitali, id-Diġitalizzazzjoni tan-Negozji u d-Diġitalizzazzjoni tas-Servizzi Pubbliċi.

Ara Wkoll