Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bulharsko v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Bulharsku, ktoré zahŕňajú témy ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Bulharska

Publikácie 2022

Grafický prehľad Bulharska v DESI s 26 hodnotením a skóre 37,7

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017

Správa o digitálnom pokroku v Európe (EDPR) kombinuje kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitý cyklus spätnej väzby pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

EDPR profil Bulharska: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (BG)telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Bulharsko sa umiestnilo na 27. mieste v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2017. Bulharsko pokročilo v zlepšovaní svojej širokopásmovej infraštruktúry a vo vývoji otvorených údajov. Jeho nízka výkonnosť v oblasti digitálnych zručností, digitalizácia podnikov a verejných služieb však brzdí ďalší rozvoj bulharskej digitálnej ekonomiky a spoločnosti.

Profil Bulharska DESI: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (BG)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny vo formáte pdf (EN); zhrnutie pdf (BG)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (BG)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj