Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Punerea în aplicare a Regulamentului privind geoblocarea în Țările de Jos

Această pagină prezintă situația actuală a punerii în aplicare a geoblocarei în Țările de Jos și a punctelor locale de contact.

    drapelul Țărilor de Jos

Organismul de aplicare a legii 

Postbus 16326 2500 BH Den Haag

Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

Asistență pentru organismele consumatorilor

Postbus 487 3500 AL Utrecht E-mail

Măsuri aplicabile încălcărilor

Împuternicirea ACM și AFM [Anexa (a) la Wet handhave consumentenbescherming [Artikel I, onderdeel C, van de Wet van 6 februari 2019 tot wijziging van de Wet handhave consumentenbescherming [implementatie verordening (UE) 2018/302] (Stb. 2019, 70)) coroborat cu articolele 2.2 și 3.1 primul paragraf din Wet handhave consumentenbescherming)

• Artikel 296 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek + de artikelen 74 e.v. en 162 e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

 

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Geoblocare

Comisia a pus capăt normelor nejustificate privind geoblocarea, care subminează cumpărăturile online și vânzările transfrontaliere în UE.

Citiți și