Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Δημοσίευση

Έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη

Η έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη παρέχει επισκόπηση των εθνικών στρατηγικών, των χρήσεων και των σχεδίων για την τεχνητή νοημοσύνη στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών.

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια επισκόπηση της ανάπτυξης, της υιοθέτησης και της χρήσης τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα κράτη μέλη. Κύριος στόχος της μελέτης αυτής ήταν να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ευρύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η μελέτη θα βοηθήσει την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της για την αποτελεσματική εφαρμογή της ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με βάση την κοινή νομοθεσία και το πλαίσιο πολιτικής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναπτύξει στρατηγικές για την ΤΝ που προσδιορίζουν την υγειονομική περίθαλψη ως τομέα προτεραιότητας, δεν υπάρχουν πολιτικές στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών που να στοχεύουν ειδικότερα την υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την πρόταση ρυθμιστικών πλαισίων σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων υγείας, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Όσον αφορά την έγκριση, ενώ οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ είναι ανοικτοί στην έγκριση εφαρμογών ΤΝ, επί του παρόντος η έγκριση περιορίζεται σε συγκεκριμένα τμήματα, ομάδες και τομείς εφαρμογής. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στη στήριξη αποφάσεων που βασίζεται στην ΤΝ παρεμποδίζει την ευρύτερη υιοθέτηση, ενώ ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις τρέχουσες πρακτικές συγκαταλέγονται επίσης στις κύριες προκλήσεις που εντοπίστηκαν από τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα επιστημονικά αποτελέσματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προέρχονται κυρίως από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη. Είναι οι πιο δραστήριες χώρες που συνεργάζονται μεταξύ τους και με μικρότερα κράτη μέλη. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω χρηματοδοτικής στήριξης για την ενίσχυση της ανάπτυξης τεχνολογιών ΤΝ, οι οποίες μετατρέπονται σε κλινική πρακτική. Περιλαμβάνει στήριξη για τη στόχευση της απόκτησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) για τις ήδη ανεπτυγμένες τεχνολογίες.

Η μελέτη ανέδειξε 6 κατηγορίες στις οποίες προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί στη στήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης τεχνολογιών ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. ένα πολιτικό και νομικό πλαίσιο που θα στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και υιοθέτηση της ΤΝ με στόχο ιδίως τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·
  2. πρωτοβουλίες για τη στήριξη περαιτέρω επενδύσεων στην περιοχή·
  3. δράσεις και πρωτοβουλίες που θα καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση, τη χρήση και την ανταλλαγή δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό τη χρήση της ΤΝ·
  4. πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και την εκπαίδευση των προγραμματιστών ΤΝ σχετικά με τις τρέχουσες κλινικές πρακτικές και ανάγκες·
  5. δράσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τον πολιτισμό και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη χρήση της ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·
  6. πολιτικές που υποστηρίζουν τη μετουσίωση της έρευνας στην κλινική πρακτική.

Ενημερωτικά δελτία χωρών

Τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα παρουσιάζουν επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την υιοθέτηση και τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα ενημερωτικά δελτία έχουν ως στόχο να στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προσδιορισμό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε κάθε κράτος μέλος και να εντοπίσουν τυχόν διαφορές που θα μπορούσαν να αναδείξουν συγκεκριμένες προκλήσεις και εμπόδια στην ευρύτερη υιοθέτηση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα βασίζονται σε ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας και του πλαισίου πολιτικής σχετικά με την ΤΝ σε κάθε κράτος μέλος. Εξετάζουν το τοπίο έρευνας και καινοτομίας κάθε χώρας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, την παρουσία διασυνοριακών συνεργασιών στον τομέα της έρευνας, το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων σε κάθε χώρα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεχνολογίες ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με βάση αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ λαμβάνουν μέτρα για τη θέσπιση στρατηγικών σχετικά με τη χρήση της ΤΝ στην υγειονομική περίθαλψη, οι περισσότερες πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Υπάρχει περιορισμένη δραστηριότητα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της υιοθέτησης από τον ίδιο τον τομέα. Το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και καθοδηγείται κυρίως από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και δίκτυα υποστήριξης. 

Τέλος, η ευαισθητοποίηση γύρω από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την ΤΝ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως φαίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους ειδησεογραφικούς ιστότοπους, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με εκδηλώσεις, ενώ οι αυξήσεις της ευαισθητοποίησης συμπίπτουν με δημοσιευμένα άρθρα ή πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο που εμφανίζονται στον τοπικό Τύπο.

Τηλεφορτώσεις

1. Artificial intelligence in healthcare — Final Report
Τηλεφόρτωση 
2. Artificial intelligence in healthcare — Final Country Factsheets
Τηλεφόρτωση