Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ναυαρχίδα κβαντικών τεχνολογιών

Η εμβληματική πρωτοβουλία για τις κβαντικές τεχνολογίες είναι μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία έρευνας και καινοτομίας που έχει ως στόχο να θέσει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της δεύτερης κβαντικής επανάστασης.

    λογότυπο της εμβληματικής πρωτοβουλίας Quantum Technologies

Η εμβληματική πρωτοβουλία για τις κβαντικές τεχνολογίες αποσκοπεί στη στήριξη του έργου εκατοντάδων κβαντικών ερευνητών σε διάστημα 10 ετών, με αναμενόμενο προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ από την ΕΕ. Μετά το Κβαντικό Μανιφέστο το 2016, η ναυαρχίδα ξεκίνησε το 2018, συγκεντρώνοντας ερευνητικά ιδρύματα, με τη βιομηχανία και τους δημόσιους χρηματοδότες, παγιώνοντας και επεκτείνοντας την ευρωπαϊκή επιστημονική υπεροχή και αριστεία στις κβαντικές τεχνολογίες. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τη μετατροπή της ευρωπαϊκής έρευνας σε εμπορικές εφαρμογές που αξιοποιούν πλήρως το ανατρεπτικό δυναμικό του κβαντικού.

Κατά τη φάση αναβάθμισης της εμβληματικής πρωτοβουλίας (Οκτώβριος 2018-Σεπτέμβριος 2021), ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 152 εκατ. EUR, για συνολικά 24 έργα. Χρηματοδοτεί έργα σε τέσσερις βασικούς τομείς εφαρμογής:

  • κβαντική Υπολογιστική
  • κβαντική προσομοίωση
  • κβαντική επικοινωνία
  • κβαντική μετρολογία και ανίχνευση

Χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα σχετικά με τη βασική επιστήμη πίσω από τις κβαντικές τεχνολογίες, καθώς και τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών.

Για να σηματοδοτηθεί το μέσο της φάσης αναβάθμισης της εμβληματικής πρωτοβουλίας, δημοσιεύθηκεέκθεση (.pdf)με λεπτομέρειες για τα επιτεύγματά της κατά τους πρώτους δεκαοκτώ μήνες δραστηριοτήτων της.

Δύο σημαντικά έργα που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη φάση της εμβληματικής πρωτοβουλίας είναι τα εξής:

  • Το OpenSuperQ είναι ένα κβαντικό σύστημα υπολογιστών παγκόσμιας ανταγωνιστικής απόδοσης βασισμένο σε ολοκληρωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα κατασκευασμένα από υπεραγώγιμα μέταλλα, το οποίο σύντομα θα διατεθεί στο Forschungszentrum Jülich (DE).
  • AQtion ένα πρώτο του είδους του παγιδευμένο σύστημα ιόντων. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος είναι ότι τροφοδοτείται από ένα μόνο επίτοιχο βύσμα και με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος 1,5 kW, χρησιμοποιεί την ίδια ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να βράσει έναν βραστήρα.

Η επόμενη φάση της κβαντικής εμβληματικής πρωτοβουλίας (που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη») έχει αρχίσει. Εδραιώνει και επεκτείνει την ευρωπαϊκή ερευνητική υπεροχή στις κβαντικές τεχνολογίες και φέρνει τα αποτελέσματα της έρευνας πιο κοντά στη βιομηχανική εκμετάλλευση. Τοπρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα παράσχει πρόσθετη συνδεδεμένη χρηματοδότηση σε κβαντικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των στρατηγικών ψηφιακών ικανοτήτων της Ευρώπης.

Οι ερευνητικοί στόχοι της πρωτοβουλίας διαμορφώνονται από το Στρατηγικό Θεματολόγιο Έρευνας για τις Κβαντικές Τεχνολογίες, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 2.000 Ευρωπαίοι κβαντικοί εμπειρογνώμονες. Το μακροπρόθεσμο όραμά της είναι να αναπτύξει στην Ευρώπη ένα λεγόμενο κβαντικό διαδίκτυο, όπου οι κβαντικοί υπολογιστές, προσομοιωτές και αισθητήρες είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύων κβαντικών επικοινωνιών.

 

 

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Ψηφιακή δεκαετία 2030: Η Επιτροπή εγκρίνει δείκτες για την παρακολούθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030, και εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαρθρώσουν τους εθνικούς χάρτες πορείας τους, ώστε να επιτευχθούν οι ψηφιακοί στόχοι.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακή εταιρική σχέση ΕΕ και Δημοκρατίας της Κορέας: ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητάς μας

Την περασμένη Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δημοκρατία της Κορέας πραγματοποίησαν το πρώτο συμβούλιο ψηφιακής εταιρικής σχέσης στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Κορέας. Στο Συμβούλιο συμπροήδρευσαν ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton και ο Κορεάτης Υπουργός Επιστημών και ΤΠΕ κ. Lee Jong-Ho.

DIGIBYTE |
Πρόοδος της ΕΕ στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών

Η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (ΚΕ EuroHPC) ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή έξι συμφωνιών υποδοχής για τους επικείμενους ευρωπαϊκούς κβαντικούς υπολογιστές με την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία.

NEWS ARTICLE |
Κοινή δήλωση Δημοκρατίας της Κορέας — ΕΕ

Η παρούσα κοινή δήλωση εκδόθηκε μετά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ψηφιακής Εταιρικής Σχέσης Δημοκρατίας της Κορέας — ΕΕ στις 30 Ιουνίου 2023.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Κβαντική

Για να απελευθερωθεί η μετασχηματιστική δύναμη της κβαντικής, η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια σταθερή βιομηχανική βάση που θα βασίζεται στην παράδοση αριστείας στην κβαντική έρευνα.

Βλ. επίσης