Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Kvantinių technologijų pavyzdinė iniciatyva

Kvantinių technologijų pavyzdinė iniciatyva yra ilgalaikė mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyva, kuria siekiama, kad Europa taptų antrosios kvantinės revoliucijos priešakyje.

    kvantinių technologijų pavyzdinės iniciatyvos logotipas

Kvantinių technologijų pavyzdinės iniciatyvos tikslas – remti šimtų kvantinių tyrėjų darbą per 10 metų, o numatomas ES biudžetas – 1 mlrd. EUR.

2016 m. paskelbus Kvantinį manifestą, 2018 m. buvo pradėta pavyzdinė iniciatyva, suburianti mokslinių tyrimų institucijas ir pramonės bei viešuosius finansuotojus, stiprinanti ir plečianti Europos mokslinę lyderystę ir kompetenciją kvantinių technologijų srityje.

Jos tikslas – remti Europos mokslinių tyrimų pertvarkymą į komercines taikomąsias programas, kuriomis visapusiškai išnaudojamas kvantinio poveikio potencialas. Pagal ją finansuojami projektai keturiose pagrindinėse taikymo srityse:

  • kvantinė kompiuterija
  • kvantinis modeliavimas
  • kvantinė komunikacija
  • kvantinis jutimas ir metrologija

Pagal ją taip pat finansuojami kvantinių technologijų fundamentinių mokslų moksliniai tyrimai, taip pat švietimo ir tarptautinio bendradarbiavimo kvantinių technologijų srityje veikla.

Pavyzdinės iniciatyvos atnaujinimo etape (2018–2022 m.) jos bendras biudžetas buvo 152 mln. EUR iš viso 24 projektams, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1600 tyrėjų.

Siekiant pažymėti šio etapo pabaigą, buvo paskelbta ataskaita (.pdf) su išsamia informacija apie jo pasiekimus.

Du svarbūs projektai buvo:

  • OpenSuperQ: pasauliniu mastu konkurencingos kvantinės kompiuterinės sistemos, pagrįstos integriniais elektros grandinėmis, pagamintomis iš superlaidžių metalų, kuri bus prieinama „Forschungszentrum Jülich“ (DE).
  • PRIEŽIŪRA: pirmoji savo tipo jonų sistema, maitinama iš vieno sieninio kištuko ir turinti labai mažą 1,5 kW energijos suvartojimą, panaši į tai, ko reikia plaukų džiovintuvui valdyti.

Kitas kvantinės pavyzdinės iniciatyvos (finansuojamos pagal programą „Europos horizontas“) etapas jau gerokai pasibaigęs, jo bendras biudžetas – daugiau kaip 400 mln. EUR ir daugiau kaip dvidešimt naujų projektų. Jos tikslas – stiprinti ir plėsti Europos mokslinių tyrimų lyderystę kvantinių technologijų srityje ir priartinti mokslinių tyrimų rezultatus prie pramoninio naudojimo. Pagal Skaitmeninės Europos programą bus teikiamas papildomas susietas kvantinių technologijų finansavimas, siekiant plėtoti ir stiprinti Europos strateginius skaitmeninius pajėgumus.

Pavyzdinės iniciatyvos mokslinių tyrimų tikslai nustatyti jos strateginėje kvantinių technologijų mokslinių tyrimų darbotvarkėje, prie kurios prisidėjo daugiau kaip 2000 kvantinių Europos ekspertų. Jos ilgalaikė vizija – Europoje sukurti vadinamąjį kvantinį internetą, kuriame kvantiniai kompiuteriai, simuliatoriai ir jutikliai būtų sujungti kvantinių ryšių tinklais.  

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Komisija skelbia kvietimus daugiau kaip 176 mln. EUR investuoti į skaitmeninius pajėgumus ir technologijas

Siekdama stiprinti skaitmeninius pajėgumus visoje ES, Europos Komisija paskelbė naujus kvietimus teikti pasiūlymus pagal Skaitmeninės Europos programos 2023–2024 m. darbo programas. Šiuose kvietimuose gali dalyvauti įmonės, viešojo administravimo institucijos ir kiti subjektai iš ES valstybių narių, ELPA/EEE šalių ir asocijuotųjų šalių. Šiam kvietimų teikti pasiūlymus rinkiniui skirtas biudžetas viršija 176 mln. EUR.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Quantum

Kad būtų išlaisvinta kvantinė transformacinė galia, ES turi sukurti visavertę Europos kvantinę ekosistemą, kuri būtų grindžiama jos kompetencijos kvantinių mokslinių tyrimų srityje tradicija.

Taip pat žr.