Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vodilna pobuda za kvantne tehnologije

Vodilna pobuda za kvantne tehnologije je dolgoročna pobuda za raziskave in inovacije, katere cilj je postaviti Evropo v ospredje druge kvantne revolucije.

    logotip vodilne pobude kvantne tehnologije

Namen vodilne pobude za kvantne tehnologije je podpreti delo stotin kvantnih raziskovalcev v desetih letih s pričakovanim proračunom EU v višini 1 milijarde EUR.

Po kvantnem manifestu leta 2016 se je leta 2018 začela izvajati vodilna pobuda, ki združuje raziskovalne ustanove ter industrijo in javne financerje ter utrjuje in širi evropski znanstveni vodilni položaj in odličnost na področju kvantnih tehnologij.

Njegov cilj je podpreti preoblikovanje evropskih raziskav v komercialne aplikacije, ki v celoti izkoriščajo prelomni potencial kvantnega potenciala. Financira projekte na štirih ključnih področjih uporabe:

  • kvantno računalništvo
  • kvantna simulacija
  • kvantna komunikacija
  • kvantno zaznavanje in meroslovje


Financira tudi raziskave temeljnih znanosti v ozadju kvantnih tehnologij ter izobraževalne dejavnosti in dejavnosti mednarodnega sodelovanja na področju kvantnih tehnologij.

V fazi širitve vodilne pobude (2018–2022) je njen skupni proračun znašal 152 milijonov EUR za skupno 24 projektov, pri čemer je sodelovalo več kot 1.600 raziskovalcev.

Ob koncu te faze je bilo objavljeno poročilo (.pdf) s podrobnostmi o njegovih dosežkih.

Dva pomembna projekta sta bila:

  • OpenSuperQ: kvantni računalniški sistem globalno konkurenčne zmogljivosti, ki temelji na integriranih električnih vezjih iz superprevodnih kovin, ki bo na voljo v Forschungszentrum Jülich (DE).
  • VPRAŠANJE: prvovrsten ujet ionski sistem, ki ga poganja en sam stenski vtič z izjemno nizko porabo energije 1,5 kW, podobno tistemu, ki je potreben za upravljanje s sušilcem za lase.


Naslednja faza vodilne kvantne pobude (ki se financira v okviru programa Obzorje Evropa) je že v teku, saj skupni proračun znaša več kot 400 milijonov EUR in več kot dvajset novih projektov. Njen cilj je utrditi in razširiti vodilni položaj Evrope na področju kvantnih tehnologij ter rezultate raziskav približati industrijskemu izkoriščanju. Program za digitalno Evropo bo zagotovil dodatno povezano financiranje za kvantne tehnologije, da bi razvili in okrepili strateške digitalne zmogljivosti Evrope.

Vodilni raziskovalni cilji so oblikovani s strateškim raziskovalnim programom o kvantnih tehnologijah, h kateremu je prispevalo več kot 2000 evropskih kvantnih strokovnjakov. Njegova dolgoročna vizija je razviti tako imenovani kvantni internet v Evropi, kjer so kvantni računalniki, simulatorji in senzorji medsebojno povezani prek kvantnih komunikacijskih omrežij.
 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji

Komisija je danes objavila priporočilo o post-kvantni kriptografiji, da bi države članice spodbudila k razvoju in izvajanju usklajenega pristopa pri prehodu EU na pokvantno kriptografijo. To bo pomagalo zagotoviti, da bodo digitalne infrastrukture in storitve EU varne v naslednji digitalni dobi.

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v vrednosti več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta niz razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

Povezane vsebine

Širša slika

Kvantno

Da bi EU sprostila preobrazbeno moč kvantne moči, mora razviti polnopravni evropski kvantni ekosistem, ki bo temeljil na svoji tradiciji odličnosti na področju kvantnih raziskav.

Glej tudi