Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vodilna pobuda kvantnih tehnologij

Vodilna pobuda za kvantne tehnologije je dolgoročna pobuda za raziskave in inovacije, katere cilj je postaviti Evropo v ospredje druge kvantne revolucije.

    logotip vodilnega podjetja za kvantne tehnologije

Cilj vodilne pobude za kvantne tehnologije je podpreti delo več sto kvantnih raziskovalcev v desetih letih, pri čemer naj bi EU predvidoma namenila 1 milijardo EUR. Po kvantnem manifestu leta 2016 je vodilna pobuda, ki se je začela leta 2018, združila raziskovalne ustanove ter industrijo in javne financerje ter utrdila in razširila vodilno vlogo na področju znanosti in odličnost na področju kvantnih tehnologij v Evropi. Njen cilj je podpreti preoblikovanje evropskih raziskav v komercialne aplikacije, ki v celoti izkoriščajo prelomni potencial kvantnega.

V fazi krepitve vodilne pobude (oktober 2018–september 2021) znaša skupni proračun za skupno 24 projektov 152 milijonov EUR. Financira projekte na štirih ključnih področjih uporabe:

  • kvantno računalništvo
  • kvantna simulacija
  • kvantna komunikacija
  • kvantna meroslovje in zaznavanje

Financira tudi raziskave na področju temeljnih znanosti za kvantnimi tehnologijami ter dejavnosti izobraževanja in mednarodnega sodelovanja na področju kvantnih tehnologij.

Da bi označili sredino faze uvajanja vodilne pobude, je bilo objavljeno poročilo (.pdf)s podrobnostmi o njenih dosežkih v prvih osemnajstih mesecih dejavnosti.

Dva pomembna projekta, ki sta bila razvita v prvi fazi vodilne pobude, sta:

  • OpenSuperQ je kvantni računalniški sistem globalno konkurenčne zmogljivosti, ki temelji na integriranih električnih vezjih iz superprevodnih kovin, ki bodo kmalu na voljo na Forschungszentrum Jülich (DE).
  • AQtion je prvovrstni ujeti ionski sistem. Ena od najpomembnejših značilnosti tega sistema je, da se napaja iz enega stenskega vtiča in z izjemno nizko porabo energije 1,5 kW porabi enako količino energije, ki je potrebna za kuhanje grelnika vode.

Začela seje naslednja faza kvantne vodilne pobude (ki se financira v okviru programa Obzorje Evropa). Utrjuje in širi vodilno vlogo na področju evropskih raziskav na področju kvantnih tehnologij ter rezultate raziskav približuje industrijskemu izkoriščanju. Program za digitalno Evropo bo zagotovil dodatno povezano financiranje kvantnih tehnologij za razvoj in krepitev strateških digitalnih zmogljivosti Evrope.

Raziskovalni cilji vodilne pobude so oblikovani v strateškem raziskovalnem programu o kvantnih tehnologijah, h kateremu je prispevalo več kot 2000 evropskih kvantnih strokovnjakov. Njena dolgoročna vizija je razviti v Evropi tako imenovani kvantni internet, kjer so kvantni računalniki, simulatorji in senzorji medsebojno povezani prek kvantnih komunikacijskih omrežij.

 

 

Najnovejše novice

DIGIBYTE |
Napredek EU na področju kvantnih tehnologij

Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (v nadaljnjem besedilu: Skupno podjetje EuroHPC) je danes napovedalo podpis šestih sporazumov o gostovanju za prihodnje evropske kvantne računalnike z Italijo, Poljsko, Španijo, Francijo, Nemčijo in Češko.

Povezane vsebine

Širša slika

Kvantno

Za sprostitev preobrazbene moči kvantne moči bi morala EU razviti trdno industrijsko bazo, ki bi temeljila na njeni tradiciji odličnosti na področju kvantnih raziskav.

Glej tudi